Slovencina Anglictina
Akademická debata
:: Predmety >> Akademická debata ::

Vyučujúci: Mgr. Jana Šempergerová

 

Čo je akademická debata, úspechy a aktivity debatérov ..., o tom všetkom sa dozviete viac na tejto linke.

Stránka bola zmenená: 12.03.2013 14:56:09