Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

21.04.2017 : Stolnotenisová súťaž

 
Začiatok poveľkonočného obdobia, presnejšie 19.4.2017, sme pokrstili ziskom striebra v regionálnom finále dlhodobých športových súťaží v stolnom tenise chlapcov, čím sme si zabezpečili postup do krajského kola. Našu školu reprezentovali René Reho a Samuel Žák (VI. OB).
 
Srdečne blahoželáme :).
 
19.04.2017 : Gymnastický štvorboj

 
V utorok 11.4.2017 sa konalo krajské kolo gymnastického štvorboja. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci.
 
Kategória B, žiačky: Bučková Katarína (I.OA), Figuľová Simona (I.OA), Kay Young Sarah (I.OB), Dorčáková Ivana (I.OA).
 
Kategória C, žiačky: Čerňanová Sofia (I.OB), Michalčová Daniela (III.OB), Ordzovenská Emma (I.OA), Štofová Evelyn (I.OA), Timková Ema (II.OA). Toto družstvo vo svojej kategórii získalo 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola.
 
Kategória C, žiaci: Čider Radoslav (III.OB), Gallovič Filip (III.OB), Juhás Marek (III.OA), Melega Simon (III.OA), Polačko Jakub (III.OA).
 
 
Srdečne všetkým blahoželáme a v ďalšom kole držíme prsty :).
13.04.2017 : Triedny aktív

 
Dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) sa o 17. 00 hod. uskutočnia v kmeňových triedach triedne aktívy jednotlivých tried, na ktorých budú rodičia informovaní ohľadom prospechu a správaní svojich detí za .3 štvrťrok.
 
Vzhľadom na to, že triedni učitelia tried VI. OB, IV. BB, III. AB, III. A sú v tomto čase na školskej akcii, triedne aktívy týchto tried budú v náhradnom termíne 27. 4. 2017 (štvrtok) o 17.00 hod.
11.04.2017 : Výsledky prijímacích skúšok po náhradnom termíne - 5 ročné štúdium

 
 
Výsledky talentovej skúšky po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium  , na školský rok 2017/2018, konanej dňa 10.4.2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
10.04.2017 : Jazykový kvet

 
Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET 2017 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
 
Marek Čontofalský z III. OB získal 3. miesto a Kristián Tomčo zo VI. OB získal 2. miesto.
 
Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.
 
05.04.2017 : JA veľtrh podnikateľských talentov

 
JA Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách.
Tohto roku sa uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
 

JA firma A.S.A.P pod vedením pani učiteľky Vodarčíkovej na tomto veľtrhu získala 2. miesto v kategórii Google Digitálna garáž.

 

Fotogaléria, tvkosice

Srdečne blahoželáme :)

 

05.04.2017 : Zhromaždenie OSN

Študenti našej školy sa aj tento rok pod vedením pani učiteľky Mgr. Vladimíry Vámosovej zúčastnili medzinárodného simulovaného študentského zasadnutia OSN "ZAMUN 2017" v Žiline.
V zložení Kristína Kráľovská, Martina Orlejová (obe IV.AB), Natália Hamadejová (III.AB) a Aleš Manica (V.AB) sa spolupodieľali na prijatí rezolúcie spolu so študentmi z Indie, Izraela, Holandska, Nemecka, Francúzska, Španielska, Švédska, Jordánska, Fínska a Slovenska. V silnej medzinárodnej konkurencii si počínali veľmi dobre. Držíme im palce aj do budúcnosti.
 
Viac na tejto linke:  http://www.zamun.sk/
05.04.2017 : Výsledky prijímacích skúšok - 5 ročné štúdium

 
Výsledky talentových skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2017/2018, konaných 3. 4. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
  • 6. apríla 2017 v čase od 12.00 - 15.00 hod.,
  • 7. apríla a 10. apríla 2017 v čase od 8.00 - 15.00 hod.,
  • 11. apríla 2017 v čase od 8.00 - 17.00 hod.,
  • 12. apríla 2017 v čae od 8.00 - 14.00 hod.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
Jeden žiak požiadal o náhradný termín talentovej skúšky, ktorý je stanovený na 10. apríla 2017, kedy sa podľa jeho dosiahnutých výsledkov na tejto skúške rozhodne o umiestnení žiaka na 31. mieste.
04.04.2017 : Girl's day

 
Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.
 

Jeho štvrtý ročník sa uskutoční 27. apríla 2017.

 

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

 

Milé dievčatá!

Ak vás to oslovilo, prezrite si v časti "Registrácia" organizácie a firmy, ktoré v rámci tohto dňa pre vás chystajú aktivity.

V piatok 7.4.2017 sa všetky záujemkyne o túto akciu stretneme cez veľkú prestávku v učebni informatiky (bližšie pri vrátnici).

Viac informácii na stránke http://www.girlsday.sk/informacie-pre-dievcata-a-skoly/ 

15.03.2017 : Napísali o nás

 

 

 

Na našej škole to žije :). Čo o nás napísali, si môžete prečítať na tomto mieste.

 

 

15.03.2017 : Aktivity dobrovoľníkov

 
Dnes, 15.3.2017, sa skupina dobrovoľníkov zo školského spolku Červeného kríža Gt12 v zložení Kristína Šoltýsová (VI.OA), Juraj Mražík (IV.OB) a Tami Pivarníková (VI.OA) postarala o výchovno-vzdelávací program plný zábavy pre detičky z Luníka IX. Vítali nás s otvorenou náručou, stále sa zapájali a veľa sa naučili. Ďakujeme Červenému krížu, ktorý nám sprostredkoval túto skúsenosť.
 
 
 
23.01.2017 : Študentský ples

 
Milí študenti ! 
Naša najväčšia akcia tohto školského roka "1. študentský ples" sa uskutočnila 13.1.2017.
V tento deň o 18.00 hod. sme vkročili do sály spoločenského centra AULA na Hlavnej ulici a vychutnali si plesovú atmosféru.
Video zostrihom si pripomeňme spoločné chvíle strávené na tejto úžasnej akcii GT12, na plese plnom pohody, radosti, krásy, lásky a zábavy.
 
Plesový výbor GT12 a Školská žiacka rada pri GT12 :)
02.01.2017 : Vianočná akadémia

 
 
21.12.2016 sa uskutočnila tradičná Vianočná akadémia.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, technickej podpore za túto skvelú a vydarenú akciu.
 
Kto si ju chce pripomenúť, tak nech si pozrie toto video.
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
  • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
  • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
  • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15