Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

21.11.2017 : Olympiáda v nemeckom jazyku

 
 
28.11.2017 sa uskutoční školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v učebni NEJ (I.OA) od 10.55 hod. (4. až 6. vyučovacia hodina).
 
Záujemcovia hláste sa u p. Struckelovej.
 
20.11.2017 : Shakespear's Memorial - regionálne kolo

 

20. 11. 2017 (pondelok) sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespear's Memorial, ktorého sa zúčastnili Vivien Vámosová (II. OA), Barbora Badoničová (IV.OA), Elisa Neumannová (VII. OB), Kristián Tomčo (VII. OB).

 

Študenti Elisa Neumannová a Vivien Vámosová obsadili vo svojich kategóriách 1. miesta regionálne kolo a postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa uskutoční 7.12.2017.

 

Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu našej školy.

18.11.2017 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 20.11.2017 do 24.11.2017

 

Pondelok 20.11.2017

 • Uskutoční sa mobilný odber krvi, ktorý organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Na odber krvi si, prosím, prineste OP, kartičku poistenca, preukaz darcu krvi, ak máte. Pokyny pred odberom krvi na stránke http://darujkrv.redcross.sk/som_prvodarca, http://darujkrv.redcross.sk/studentska_kvapka_krvi.
 • Uskutoční sa regionálne kolo v prednese anglickej poézie a prózy "Shakespear's memorial". Našu školu budú reprezentovať Vivien Vámosová (II.OA), Barbora Badoničová (IV.OA), Elisa Neumannová (VII.OB), Kristián Tomčo (VII.OB). Zraz súťažiacich o 9.30 hod. pred Slovenským technickým múzeom.

 

Utorok 21.11.2017

 • V rámci „Európskeho týždňa robotiky“ sa na Gymnáziu Alejová 1 uskutoční „Robotická show“. Žiaci uvidia ukážky rôznych typov robotov s možnosťou konzultácie s ich konštruktérmi a ďalšími odborníkmi zo Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, z Výskumného ústavu ZTS VVÚ KOŠICE a.s., a iných.
IV.OA - 1. a 2. vyučovacia hodina
V.OB - 3. a 4. vyučovacia hodina
Žiaci prídu s vecami do učebne informatiky a odtiaľ sa pod vedením vyučujúcich informatiky presunú na akciu.

 

Streda 22.11.2017

 • V učebni Geografie sa uskutočnia prednášky o dospievaní:

I.OA: 1. vyučovacia hodina, "Adam a Eva alebo nie sme rovnakí"
II.OA a II.OB (dievčatá): 2. vyučovacia hodina, "Čas premien"
III.OA: 3. vyučovacia hodina, "Ja a moje ja"
IV.OA: 4. vyučovacia hodina, "Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu"
IV.OB: 5. vyučovacia hodina, "Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu"
V.OA a V.OB (dievčatá): 6. vyučovacia hodina, "Žena ako symbol života"
 • V učebni SJL sa uskutočnia stretnutia maturantov s pani psychologičkou: VIII.OA - na 4. vyučovacej hodine, IV.A - na 5. vyučovacej hodine
 

Štvrtok 23.11.2017

 • Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka 2017/2018 o 14.00 hod. v zborovni školy.
 • Stretnutie triednych dôverníkov združenia rodičov gymnázia o 16.30 hod. v zborovni školy.
 • Triedne aktívy zákonných zástupcov žiakov o 17.00 hod. v kmeňových triedach. Triedny aktív triedy VI. OA sa uskutoční v náhradnom termíne 6.12.2017.

 

Piatok 24.11.2017

 • 24.11.2017 sa na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach uskutoční súťaž Náboj junior. Čo najviac invencie a dôvtipu sa budú snažiť ukázať členovia dvoch našich družstiev:
  Družstvo tercie: Andelová Emma, Ivasenková Alexandra , Košťál Martin, Schablik Jean Alexander (všetci III.OA)
  Družstvo kvarty: Šoltýs Daniel (IV.OA), Adamec Patrik (IV.OB), Čontofalský Marek (IV.OB), Müllerová Alexandra (IV.OB)
  Zraz žiakov o 8.30 hod. vo vestibule školy.
 • Plánované stretnutia maturantov s pani psychologičkou pre triedy V.BB a V.AB, ktoré sa mali uskutočniť na 3. resp. 4. vyučovacej hodine sa prekladajú na iný termín, ktorý bude vopred oznámený.
 • Naši debatéri Bieleschová Daniela, Godlová Alžbeta, Borgoňová Ivana, Manica Richard Samuel, Telepčáková Sabina (všetci II.AB) odcestujú do Michaloviec, kde sa bude v dňoch 24. - 25.11.2017 konať 2. východoslovenský regionálny turnaj. Prípravná téza pre 2. regionálny turnaj znie: “Štúdium na vysokých školách na Slovensku by malo byť spoplatnené.”
 • Študenti z Právnickej fakulty UPJŠ prídu v piatok do tried IV.AB, VI.OA a I.A v rámci projektu "Zdieľaj s rozumom" oboznámiť žiakov, ako spoznať pravé a falošné správy na sociálnych sieťach.
IV.AB - 1. vyučovacia hodina, VI.OA - 2. vyučovacia hodina, I.A - 3. vyučovacia hodina.
 • Predmaturitný ples - stužková slávnosť triedy VIII.OA

 

13.11.2017 : Exkurzia

 

5.12.2017 (utorok) žiaci tried III.A, IV.AB, IV.BB, VII.OA, VII.OB navštevujúci seminár z matematiky navštívia Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach, kde ich oboznámia s ich prácou (viac info).

 
Po 4. vyučovacej hodine idú žiaci na obed.
 
Zraz žiakov je o 12.05 vo vestibule školy.
 
08.11.2017 : Exkurzia Praha, Drážďany, Berlín

 
Predmetová komisia NEJ organizuje pre žiakov exkurziu "Praha, Drážďany, Berlín".
Termín: 23.4 - 27.4.2018
 
Bližšie informácie ohľadom programu exkurzie, ceny a dopravy nájdete na školskej nástenke pri suplovaní alebo ich poskytnú p. Demjanovičová a p. Uhrínová (kabinet NEJ).
 
V prípade záujmu je potrebné zaplatiť zálohu 50€ do konca novembra (považuje sa to ako 1.splátka a záväzná prihláška).
07.11.2017 : PRO EDUCO 2017

ČO JE Pro Educo?

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO pozostáva z dvoch platforiem:

 • PRO EDUCO TALKS! - otváracia konferencia "Východ nie je exit", 28.11.2017, Kasárne/Kulturpark,
 • PRO EDUCO EXPO - dvojdňová prezentácia vystavovateľov na výstavisku, 29.11. - 30.11.2017, Spoločenský pavilón.
 
Pro Educo je množstvo vystavovateľov, medzi ktorých patrí aj naša škola, a nadupaný program plný inšpiratívnych príbehov a hostí.
 
Viac informácií o danom veľtrhu (programe, vystavovateľoch a iné) nájdete na tejto linke.
07.11.2017 : Vianočný turnaj

 15.12.2017 od 8.00 sa uskutoční 4. ročník

 • vianočného šachového turnaja
 • súťaže v skladaní Rubikovej kocky.

Záujemcovia prihláste (zapíšte)  sa v 3. pavilóne pri kabinete matematiky.

 

Bližšie informácie budú v predstihu na nástenke pri kabinete matematiky.

 Tešíme sa na vás :).

07.11.2017 : Lomihlav

 
Dňa 1. 12. 2017 (piatok) sa v Kultúrnom stredisku na Jedlíkovej ulici v Košiciach uskutoční matematická súťaž LOMIHLAV.  Súťaž bude prebiehať v čase od 9.30 hod. - 13.45 hod.
 
Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo vestibule školy odkiaľ sa súťažiaci pod vedením pedagogického dozoru dostavia na miesto súťaže.
 
Našu školu bude reprezentovať družstvo v zložení Bidulský Matej, Janura Matej, Pavlovič Adam, Šoltés Matej (všetci zo II.OA).
07.11.2017 : Matematický náboj

24.11.2017 sa na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach uskutoční súťaž Náboj junior.

V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. (viac informácií o súťaži)
Čo najviac invencie a dôvtipu sa budú snažiť ukázať členovia dvoch našich družstiev:
Družstvo tercie: Andelová Emma, Ivasenková Alexandra , Košťál Martin, Schablik Jean Alexander (všetci III.OA)
Družstvo kvarty: Šoltýs Daniel (IV.OA), Adamec Patrik (IV.OB), Čontofalský Marek (IV.OB), Müllerová Alexandra (IV.OB)
 
Zraz žiakov o 7.20 hod. vo vestibule školy.
02.11.2017 : InterLoS

INTERnetová LOgická Súťaž (InterLoS) je päťhodinová online internetová tímová súťaž plná šifier, logických hádaniek a programovania. Tímy riešia zadané úlohy rôznych obtiažností, ktoré sú šifrovacieho, logického alebo programovacieho charakteru. Riešenia odovzdávajú prostredníctvom webovej stránky, ktorá ich okamžite overuje. Za správne vyriešené úlohy získavajú tímy body, ktoré okamžite ovplyvňujú poradie na výsledkovej listine
 
Kedy?  Nedeľa 10.12.2017 od 15:00 – 20:00. Je nutné sa zaregistrovať v termíne od 1.10.2017 do 10.12.2017.
 
Kde?  Všade, kam dosiahne Internet
 
Kto?  1 - 5 členné tímy v troch kategóriach - stredoškoláci, vysokoškoláci, ostatní.
 
Viac informácii o súťaži na linke https://interlos.fi.muni.cz.
27.10.2017 : Halloween

 
Máme za sebou ďalšiu úspešnú akciu, a to HALLOWEEN NA GT12. Videli sme kreatívne masky a ešte kreatívnejšie vyzdobenie tried. Chcem sa veľmi pekne poďakovať ľuďom za zapojenie sa do tohto dňa, za spoluprácu školskej JA firme Ala rasi pod vedením Marcela Budaya (III.AB). Taktiež ďakujem ľuďom, ktorí organizovali poobedňajšiu párty pre žiakov prímy až tercie.
 
26.10.2017 bola GT12 strašidelná škola, v ktorej všetci strašili :) (fotogaléria).
 
Teším sa na budúci ročník. Kristián Tomčo (VII.OB), predseda Žiackej školskej rady
27.10.2017 : Napísali o nás

Na našej škole aktívne pracuje Literárny klub, členovia ktorého mapujú, spisujú, prezentujú a publikujú dianie na našej škole. Tu je pár dôkazov o ich majstrovskom zvládaní klávesnice a slova :).

Ďakujeme.

 

Barbora Miľovčíková (VI.OA), Imatrikulácia na GT12

Diana Kováčová (VI.OA), Odhalenie

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), GT12 sa predstavuje

Michal Jarčuška (VI.OA), Halloween na Trebišovskej 12

23.10.2017 : Literárna súťaž

 

23.10.2017 sa v Žiline konalo celoslovenské kolo literárnej súťaže "O dúhovú lampu z krajiny zázračno".

 

Alžbeta Bujdošová (IV.AB) v tejto súťaži v kategórii poézia a próza pre deti a mládež získala nádherné 2. miesto.

 

Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších tvorivých chvíľ.

 

19.10.2017 : Dejepisná exkurzia

6. 10. 2017 sa výber študentov našej školy  zúčastnil  spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala na  poľsko-slovenskom pohraničí na Dukle   pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly a následne na námestí vo Svidníku pri soche armádneho generála L. Svobodu. Popoludní sme navštívili aj Vojenské múzeum vo Svidníku.

Prišli sme vzdať úctu obetiam a bojovníkom,  ktorí položili životy v neďalekých lesoch počas jednej z najťažších bitiek druhej svetovej vojny (viac ako 1800 príslušníkov 1. československého armádneho zboru a viac ako 20 000 vojakov sovietskej armády).

Pietneho aktu sa zúčastnili aj traja najvyšší ústavní činitelia SR – prezident SR  A. Kiska, predseda NR SR A. Danko a premiér SR R. Fico.   Pri symbolickej “bráne k slobode”, ako sa označuje Dukliansky priesmyk, zároveň minister  obrany P. Gajdoš udelil pamätné medaily vojnovým veteránom - Jánovi Jurčišinovi (93) a Jánovi Štefánikovi (94).

Karpatsko-duklianska operácia vstúpila do dejín ako najväčšia a najkrvavejšia bitka línie východného frontu, súvisiaca s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek.

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným študentom za vzornú a dôstojnú reprezentáciu našej školy, p.p. Vámosovej a p.p. Šimoňákovej za pedagogický dozor  a fotodokumentáciu.

 

Poďakovanie patrí aj vedeniu Gymnázia Trebišovská 12 za podporu pri organizovaní podobných podujatí,  CK Delta za sprostredkovanie dopravy, pánovi vodičovi Bodákovi G. st. za bezpečnú jazdu a najmä KSK – odboru školstva za poskytnutie finančných prostriedkov, vďaka ktorým sa študenti mohli tejto exkurzie na pamätné miesta našej histórie zúčastniť bezplatne.

fotogaléria

                                                                                               Mgr. M. Szilágyiová,  vyučujúca dejepisu

02.10.2017 : Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

 

Miroslav Kurka (V. BB) sa 10. - 12.11.2016 zúčastnil celoštátneho finále súťažnej prehliadky žiackych vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) a so svojim projektom "Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry" v kategórii fyzika a astronómia získal postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017, Tallinn, Estónsko.

The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 sa konal 22.9.2017 - 27.9.2017 v meste Tallinn, Estónsko, kde získal EIRO forum Prizes - týždenný pobyt spojený s účasťou v programe ILL (The Institute Laue-Langevin) v Grenobli vo Francúzsku (viac info).

 

Srdečne blahoželáme.
21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

22.06.2017 : Naši naj debatéri

"Ten, kto neverí na víťazstvo, dávno prehral."   (J. J. Olmedo)
 
Pri príležitosti 20. výročia založenia debatného klubu na našej škole, sme pripravili krátky prehľad úspechov našich debatérov.
Všetko to spísala Mgr. Janka Šempergerová, ktorá pri tomto všetkom stála a ako v nasledujúcich riadkoch uvidíte, úspešne :). Ďakujeme!
 
r. 1996/1997:
"Pionieri" otvárajú dvere do sveta debaty - úspešne K. Meščanová, A. Pilipčincová, P. Pohanka, M. Ivan
 
r. 2002:
L. Jelčanová na FDSL v top desiatke rečníkov ( z cca 400 debatérov)
 
r. 2007:
M. Zatlukal, M. Timko 3. miesto na Celoslovenskom anglickom turnaji. Gratuluje im minister školstva SR.
 
r. 2008:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL
 
r. 2009:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL, úspech sa zopakoval.
Washington - celosvetové finále - opäť naši traja v národnom tíme SR. Hurá!
 
r. 2010/2011:
V putovaní po svete pokračujeme: V. Merjavá, M. Šedovičová.
M. Stehlík v tíme s Izraelčanom a Američanom sa Stredoškolských svetových majstrovstvách v Holandsku, obsadili 1. miesto! Bomba! Súťaží sj v Kapskom meste!
M. Papcun ako top začínajúci rečník si "odskočil" za odmenu na raňajky s V. Havlom do Bratislavy.
 
r. 2011/2012:
M. Sarvaš, L. Tomáš otvárajú novú cestu v debate. DEBATIÁDU (pre mladších žiakov) a VÍŤAZÍ - 1. miesto!!!.
M. Sarvaš, M. Tomáš (iný ako Lukáš Tomáš :) ) 2. miesto vo Finále!!!
 
r. 2013/2014, 2014/2015:
Cestujeme po svete: Praha, Brno, Budapešť, SRN, Mexiko, Kuvajt, ... P. Blaha, L. Perduk, M. Sarvaš.
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní: M. Šedovič - 30. rečník z 350 debatérov a 17. tím z 82 tímov
 
r. 2015:
Debatujeme: M. Šedovič, M. Sarvaš postúpili do finále SDL a obsadili v zápase o víťazstvo 2. miesto
 
r. 2016:
Nádejná debatérka Z. Bednáriková (bývalá debatiádnička) stojí v NR SR vo finále SDL za rečníckym pultom. Máme opäť 2. miesto!
 
r. 2017:
Debatujeme, rozrástli sme sa. Z. Bednáriková pokračuje v úspešnom "ťažení": Praha, Brno, ...
Pribúdajú ďalší nádejní debatéri: T. Pivarníková, N. Hamadejová, M. Čech, S. Fudorová, ...
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15