Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

17.05.2017 : Farebný týždeň

Farebný týždeň 22.5.2017 - 26.5.2017

Obleč sa do farby dňa!

 

Pondelok

22.5.2017

Deň čistých toaliet

Maľovanie a estetizácia toaliet

Farba dňa - BIELA

 

Utorok

23.5.2017

Deň zeme

Úprava okolia budovy a výsadba kvetov okolo nej

Farba dňa - ZELENÁ, HNEDÁ

 

Streda

24.5.2017

Deň zvierat

Prehliadka našej malej školskej ZOO

Farba dňa - ČERVENÁ

 

Štvrtok

25.5.2017

 

Deň vody

Rozmiestnenie výdajníkov vody na chodbách školy

Farba dňa - MODRÁ

 

Piatok

26.5.2017

Deň zdravej stravy

Vypustenie sladkostí z jedálnička

Farba dňa - ŽLTÁ, ORANŽOVÁ

12.05.2017 : Výsledky prijímacích skúšok - 8 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2017/2018, konaných 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • od 23. 5. 2017 do 24.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • 22.5.2017 a 25.5.2017 od 8.00 do 17.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
12.05.2017 : Výsledky prijímacích skúšok - 4 ročné štúdium

 
Výsledky prijímacích skúšok po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J - gymnázium, na školský rok 2017/2018, konaných 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
 • od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • od 23. 5. 2017 do 24.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
 • 22.5.2017 a 25.5.2017 od 8.00 do 17.00 hod. v budove školy.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
Jeden žiak požiadal o náhradný termín prijímacej skúšky, ktorý bol stanovený na 17. mája 2017, kedy sa podľa jeho dosiahnutých výsledkov na tejto skúške rozhodlo o umiestnení žiaka na 31. mieste.
03.05.2017 : Atletické preteky

 

25.4.2017 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v atletike a svojimi výkonmi si zabezpečili postup na krajské kolo.

Zuzana Knutová (II. A): 2. miesto v disciplíne skok do diaľky, 1. miesto v disciplíne beh na 200 m.

Martina Nagyová (VI. OA): 1. miesto v disciplíne skok do diaľky, 1. miesto v disciplíne beh na 100 m.

 

Blahoželáme dievčatá :-).

 

11.04.2017 : Výsledky prijímacích skúšok po náhradnom termíne - 5 ročné štúdium

 
 
Výsledky talentovej skúšky po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium  , na školský rok 2017/2018, konanej dňa 10.4.2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
10.04.2017 : Jazykový kvet

 
Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET 2017 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
 
Marek Čontofalský z III. OB získal 3. miesto a Kristián Tomčo zo VI. OB získal 2. miesto.
 
Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.
 
23.01.2017 : Študentský ples

 
Milí študenti ! 
Naša najväčšia akcia tohto školského roka "1. študentský ples" sa uskutočnila 13.1.2017.
V tento deň o 18.00 hod. sme vkročili do sály spoločenského centra AULA na Hlavnej ulici a vychutnali si plesovú atmosféru.
Video zostrihom si pripomeňme spoločné chvíle strávené na tejto úžasnej akcii GT12, na plese plnom pohody, radosti, krásy, lásky a zábavy.
 
Plesový výbor GT12 a Školská žiacka rada pri GT12 :)
02.01.2017 : Vianočná akadémia

 
 
21.12.2016 sa uskutočnila tradičná Vianočná akadémia.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, technickej podpore za túto skvelú a vydarenú akciu.
 
Kto si ju chce pripomenúť, tak nech si pozrie toto video.
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15