Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

24.09.2017 : Matik

 
Matik je tu pre žiakov sekundy až kvarty a prvý ročník bilingválneho štúdia. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.

V novučičkom časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom a inými zaujímavosťami zo života seminára a jeho riešiteľov. Úlohy vyriešiš a do termínu odoslania pošleš na uvedenú adresu. 
 
Termín odoslania riešení 1. série: 23. 10. 2017
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke matik.strom.sk/sk/pravidla/.
24.09.2017 : Malynár

 
Malynár je tu pre žiakov prímy. Ide o matematickú súťaž, v ktorej majú na začiatku každého polroka všetci riešitelia nula bodov. Táto súťaž má počas polroka dve série zaujímavých úloh.

V novučičkom časopise nájdeš zadania úloh oboch sérií spolu s príbehom a inými zaujímavosťami zo života seminára a jeho riešiteľov. Úlohy vyriešiš a do termínu odoslania pošleš na uvedenú adresu. 
 
Termín odoslania riešení 1. série: 23. 10. 2017
 
Všetko potrebné, zadania aj termíny odoslania oboch sérií, nájdeš v prvom čísle časopisu na stránke na tejto stránke. Podrobnejšie pravidlá súťaže nájdeš na stránke malynar.strom.sk/sk/pravidla/.
24.09.2017 : Otvorené hodiny matematiky

 

V pondelok 18.9.2017 a v utorok 19.9.2017 zažili žiaci prímy, sekúnd a kvárt deň so "Zábavnou matematikou". Deň plný matematiky, ale inak ako sú na ňu zvyknutí, si pre nich pripravili rovesníci zo združenia STROM pri PF UPJŠ v Košiciach a to Filip Csonka, Samuel Krajči, Martin Mihálik, Martin Števko, Martin Šalagovič (Gymnázium Alejová 1) a  Robert Sabovčík, Michal Masrna, Martin Hanus (Gymnázium Poštová 9).

 

Pre tých, ktorým sa nezvýšili časopisy s informáciami a úlohami sú tieto linky: Malynár časopis (príma), Matik časopis (sekunda až kvarta).
 
Pravidlá a ďalšie informácie nájdete na týchto linkách: Malynár, Matik.
 
Veríme, že počas tohto dňa zistili, že "matika" nie je nudná a "suchá" veda, ale vie byť aj zábavná :). Fotogaléria
24.09.2017 : Imatrikulácia

Chcete byť súčasťou veľkolepého privítania našich nováčikov ?
 
Imatrikulácia je to správne miesto :D a to 10.10.2017 o 18.00 hod. v Dome umenia.
Vstupné : 5€ / osoba
Vstupenky sa predávajú každú veľku prestávku vo firemnom bufete :) (miestnosť vedľa učebne OBN)
 
Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa ;)
23.09.2017 : JAML 2017

JAML - JA Mladý líder je sústredením, na ktorom sa zúčasťnuje každý rok 28 absolventov programov JA Slovenska. Tentokrát sa opäť konalo v Belušských Slatinách. Počas štyroch dní (19.9. - 22.9.2017) boli jeho účastníci súčasťou mnohých aktivít, ktoré im ukázali ako vychádzať a pracovať v kolektíve. Išlo o to nebyť lídrom ale viesť a veriť si navzájom :).
 
Tohto roku sa tohto sústredenia zúčastnila aj Betka Bujdošová (IV. AB), ktorá získala ocenenie 3.najlepší LEADER z 28 účastníkov na JAMLY 2017.
 
Čo na toto ocenenie Betka? "Ďakujem za dôveru a celý rok skúseností pani učiteľke Vodarčíkovej."
 
Čo k tomu viac dodať? Snáď už iba: "Srdečne blahoželáme."
22.09.2017 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 25.9.2017 do 29.9.2017

 

Pondelok 25.9.2017:

 • Škola v prírode pre žiakov I.OA, II.OA, II.OB, zraz o 8.15 hod. na parkovisku pri Kauflande na Popradskej ulici

 

Utorok 26.9.2017

 • Škola v prírode pre žiakov I.OA, II.OA, II.OB

 • Žiaci V.BB sa na 1. až 4. vyučovacej hodine zúčastnia aktivity v rámci Európskeho dňa jazykov

 

Streda 27.9.2017

 • Škola v prírode pre žiakov I.OA, II.OA, II.OB

 

Štvrtok 28.9.2017

 • Škola v prírode pre žiakov I.OA, II.OA, II.OB
 • Na 3. a 4. vyučovacej hodine sa žiaci V.OA zúčastnia festivalu "Noc výskumníkov" v OC Optima, viac o festivale
 • Na 5. a 6. vyučovacej hodine sa žiaci V.OB zúčastnia festivalu "Noc výskumníkov" v OC Optima, viac o festivale

 

Piatok 29.9.2017

 • Na 2. a 3. vyučovacej hodine sa uskutoční pre žiakov IV.BB beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou, viac o spisovateľke
 • Škola v prírode pre žiakov I.OA, II.OA, II.OB, návrat medzi 12.00 - 13.00 hod. na parkovisku pri Kauflande na Popradskej ulici
21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
21.09.2017 : Exkurzia Orava

 
PK SJL organizuje v dňoch 11.10. až 13.10.2017 exkurziu "ORAVA" pre výber žiakov veľkého gymnázia
(1. - 4. ročníka 4-ročného štúdia, 1. - 5. ročníka bilingválneho štúdia, 5. - 8. ročníka 8-ročného štúdia).
 
Trasa: Košice - Oravský Podzámok - Dolný Kubín - Jasenová - Babia hora - Zuberec - Martin - Košice
Cena: 105€
 
Záujemcovia, hláste sa u vyučujúcich SJL do 29.9.2017
 
21.09.2017 : Škola v prírode

 
V dňoch 25. 9. - 29. 9. 2017 sa žiaci prímy a sekúnd zúčastnia Školy v prírode.
 
Zraz účastníkov je 25. 9. 2076 o 8.15 hod. na parkovisku pri Kauflande na Popradskej ulici.
Návrat je 29. 9. 2017 okolo 12.00 hod. na miesto zrazu.
 
Žiaci, ktorí sa Školy v prírode nezúčastnia, sa učia v triede III.OA podľa stáleho rozvrhu triedy III.OA.
 
18.09.2017 : Dejepisná exkurzia

Predmetová komisia DEJ-OBN-UKL (Mgr. Szilágyiová M.) organizuje dňa 6.10.2017 (piatok) historickú jednodňovú exkurziu na Duklu - miesto pamätných bojov II. svetovej vojny.
 
Exkurzia je určená pre žiakov sekundy až oktávy 8. ročného gymnázia, I.-IV. ročník štvorročného gymnázia a I.-V. ročník bilingválneho gymnázia.
 
Záujemcovia sa môžu nahlásiť v kabinete DEJ-OBN.
Exkurzia je BEZPLATNÁ, o účasti rozhoduje rýchlosť nahlásenia :)
Tešíme sa na vás
15.09.2017 : Zmena rozvrhu

 
Od pondelka 18. 9. 2017 došlo v niektorých triedach k zmenám rozvrhu vyučovacích hodín.
 
Naprehliadnite to a skontrolujte si ho, či aj vo vašej triede nedošlo k zmene (napr. pri vašej triede v záložke Študenti alebo priamo na tejto linke).
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

22.06.2017 : Naši naj debatéri

"Ten, kto neverí na víťazstvo, dávno prehral."   (J. J. Olmedo)
 
Pri príležitosti 20. výročia založenia debatného klubu na našej škole, sme pripravili krátky prehľad úspechov našich debatérov.
Všetko to spísala Mgr. Janka Šempergerová, ktorá pri tomto všetkom stála a ako v nasledujúcich riadkoch uvidíte, úspešne :). Ďakujeme!
 
r. 1996/1997:
"Pionieri" otvárajú dvere do sveta debaty - úspešne K. Meščanová, A. Pilipčincová, P. Pohanka, M. Ivan
 
r. 2002:
L. Jelčanová na FDSL v top desiatke rečníkov ( z cca 400 debatérov)
 
r. 2007:
M. Zatlukal, M. Timko 3. miesto na Celoslovenskom anglickom turnaji. Gratuluje im minister školstva SR.
 
r. 2008:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL
 
r. 2009:
Z. Vargová, J. Búza, M. Nemčok 1. miesto na FDSL, úspech sa zopakoval.
Washington - celosvetové finále - opäť naši traja v národnom tíme SR. Hurá!
 
r. 2010/2011:
V putovaní po svete pokračujeme: V. Merjavá, M. Šedovičová.
M. Stehlík v tíme s Izraelčanom a Američanom sa Stredoškolských svetových majstrovstvách v Holandsku, obsadili 1. miesto! Bomba! Súťaží sj v Kapskom meste!
M. Papcun ako top začínajúci rečník si "odskočil" za odmenu na raňajky s V. Havlom do Bratislavy.
 
r. 2011/2012:
M. Sarvaš, L. Tomáš otvárajú novú cestu v debate. DEBATIÁDU (pre mladších žiakov) a VÍŤAZÍ - 1. miesto!!!.
M. Sarvaš, M. Tomáš (iný ako Lukáš Tomáš :) ) 2. miesto vo Finále!!!
 
r. 2013/2014, 2014/2015:
Cestujeme po svete: Praha, Brno, Budapešť, SRN, Mexiko, Kuvajt, ... P. Blaha, L. Perduk, M. Sarvaš.
Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní: M. Šedovič - 30. rečník z 350 debatérov a 17. tím z 82 tímov
 
r. 2015:
Debatujeme: M. Šedovič, M. Sarvaš postúpili do finále SDL a obsadili v zápase o víťazstvo 2. miesto
 
r. 2016:
Nádejná debatérka Z. Bednáriková (bývalá debatiádnička) stojí v NR SR vo finále SDL za rečníckym pultom. Máme opäť 2. miesto!
 
r. 2017:
Debatujeme, rozrástli sme sa. Z. Bednáriková pokračuje v úspešnom "ťažení": Praha, Brno, ...
Pribúdajú ďalší nádejní debatéri: T. Pivarníková, N. Hamadejová, M. Čech, S. Fudorová, ...
07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
 • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
 • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
 • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
 • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15