Slovencina Anglictina
Aktuality
:: Aktuality ::

17.02.2018 : Akcie na týždeň

Plánované akcie na týždeň od 19.2.2018 do 23.2.2018

 

Pondelok 19.2.2018

  • Cez veľkú prestávku sa v zborovni uskutoční stretnutie záujemcov predmaturitných a maturitných ročníkov o štúdiu na Ekonomickej fakulte TU Košice.

 

Utorok 20.2.2018

 Z tohto dôvodu nastanú zmeny v umiestnení tried v miestnosti VI.OA a učebni ETV
 Trieda   Hodina
 Predmet 
Vyučujúci
 Miestnosť
VI.OA 1. SJL Mgr. Figuľová nebude
VI.OA 2. ANJ Mgr. Leško do VII.OB
III.A 2. NEJ1, 2 Mgr. Struckelová spojiť v uč OBN VIII.OA
V.AB 3. NEJ Mgr. Kušnírová do V.OA
VIII.OA 4. SJL Mgr. Sopková do V.OB
VII.OB 5. SJL Mgr. Figuľová nebude
15.02.2018 : Olympiáda ľudských práv

 
Oliver Rácz (V.AB) na krajskom kole OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV získal 2. miesto a postupuje na celoslovenské kolo.
 
Ako odmenu za vynikajúce umiestnenie v tomto kole sa zúčastní návštevy sídla OSN v Ženeve (1. - 2.mája 2018).
 
15.02.2018 : Valentínska kvapka krvi


Slovenský Červený kríž organizuje náborovú kampaň s názvom Valentínska kvapka krvi už od roku 1995.

S päťtýždňovou kampaňou sa spájajú mobilné odbery krvi, náborové workshopy či simulované odbery krvi vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Verejnosť sa môže zapojiť do kampane darovaním krvi na odberových miestach Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

My Vás budeme s radosťou očakávať na pôde nášho gymnázia, kde sa 20.2.2018 (utorok) uskutoční mobilný odber krvi. Prebiehať bude od 8:00 do 11:00 hod..
 
Podmienky pre darovanie krvi nájdete tu:
http://kosice.redcross.sk/podmienky_pre_darovanie_krvi.

Tešíme sa na Vás. :), Tamara Pivarníková (VII.OA)
 
22.01.2018 : Geografická olympiáda

 
Výsledky školského kola geografickej olympiády
kategória príma, sekunda:        kategória tercia, kvarta:
1. miesto: Adam Pavlovič (II.OA)   1. miesto: Branislav Gazdag (IV.OA)
2. miesto: Richard Magyar (II.OB)   2. miesto: Samuel Haky (III.OA)
3. miesto: Klaudia Sýkorová (II.OB)   3. miesto: Alexandra Müllerová (IV.OB)
 
Srdečne blahoželáme :).
22.01.2018 : Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

 
Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Do krajského kola postupujú žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach.
 
Kategória 1A (príma, sekunda)      Kategória 1B (tercia, kvarta)
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA   3. miesto - Eva Giretová - IV. OB
2. miesto - Richard Magyar - II. OB    
     
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)   Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
2. miesto - Simona Tomášová - VI. OA
  1. miesto - Lea Oros - VII. OB
 Srdečne blahoželáme!
21.01.2018 : Olympiáda v anglickom jazyku

 

Výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku.
 kategória 1B: Samuel Štefanko (IV.OB) - 2. miesto
 kategória 2A: Veronika Medveďová (II.A) - 1.miesto
 kategória 2B: Tamara Pivarníková (VII.OA) - 1.miesto
 kategória 2C2: Laura Lukáčová (V.BB) - 2. miesto
Srdečne blahoželáme!
 
Do krajského kola postupujú víťazi okresného kola. Krajské kolo sa bude konať 14.2.2018 na FF UPJŠ.
27.10.2017 : Napísali o nás

Na našej škole aktívne pracuje Literárny klub, členovia ktorého mapujú, spisujú, prezentujú a publikujú dianie na našej škole. Tu je pár dôkazov o ich majstrovskom zvládaní klávesnice a slova :).

Ďakujeme.

 

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), Júlia Jakubeková (II. AB), Vianočná nálada Gymnázia Trebišovská 12

Petra Marčoková (II.AB), Študenti z Trebišovskej darovali krv

Barbora Miľovčíková (VI.OA), Imatrikulácia na GT12

Diana Kováčová (VI.OA), Odhalenie

Alžbeta Bujdošová (IV.AB), GT12 sa predstavuje

Michal Jarčuška (VI.OA), Halloween na Trebišovskej 12

21.09.2017 : Školy, ktoré menia svet

Naša škola - Gymnázium Trebišovská 12 -  sa stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet". 

 

Stávame sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia. 

 

Počas realizácie projektu sa na škole uskutočnia rôzne interkurikulárne, ale aj extrakurikulárne  aktivity v spolupráci so žiakmi našej školy, ale aj  s rodičmi a verejnosťou. Cieľom týchto aktivít  bude motivovať mládež k angažovanosti o aktívny občiansky prístup.

 
Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníkupectiev Artforum.
 
07.09.2017 : Projekt Natálka

Projekt proti extrémizmu - Natálka, divadelnú mininscenáciu odohrali 6.9.2017 herci zo Slovenského národného divadla Judit Bardos, Marek Koleno a Igor Schlosser na GT12 .
Projekt realizuje SND v spolupráci s OZ Living Memory, ktorú zastupoval pán M. Slávik.
 
Som veľmi rada, že sa mi v spolupráci s vedením GT12 opäť podarilo pripraviť zaujímavú akciu pre študentov našej školy.
Keďže cieľom projektu Natálka je nielen si predstavenie pozrieť ale aj zamyslieť sa nad podstatou a najmä otvorene diskutovať. Preto po predstavení nasledovala diskusia so študentmi,, ktorí mali možnosť debatovať s tvorcami - dramaturgičkou M. Kičiňovou, hercami, ako aj s historikom M. Slávikom z OZ Living Memory.
Ďakujem študentom, ktorí sa zúčastnili predstavenia a následnej besedy za aktívnu účasť a veľmi prínosné názory a postrehy do diskusie, za čo boli tvorcami projektu mimoriadne ocenení ako rozhľadení, inteligentní a vzdelaní mladí ľudia.
Opäť sa mi raz potvrdilo, že naši študenti robia dobré meno našej škole a byť učiteľom na GT12 sa oplatí

Mgr. Martina Szilágyiová

fotogaléria

07.07.2016 : Verejné terminály

Zoznam verejných terminálov, na ktorých si môžete predlžovať dopravnú platnosť Preukazov ISIC/EURO26:
  • Železničná stanica Košice (vľavo vedľa predajných okienok),
  • Dopravný podnik mesta Košice, Rooseveltova 3,
  • Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6,
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Weberova
  • Dopravný podnik mesta Prešov, Sídlisko III, Družba
 
Terminály tam budú umiestnené nastálo. Môžete ich využívať hlavne počas prázdnin, ale aj priebežne podľa potreby.
 
Stránka bola zmenená: 12.10.2015 07:58:15