Slovencina Anglictina
Anglický jazyk
:: Predmety >> Anglický jazyk ::

Predmetová komisia Anglický jazyk - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Kmecová Andrea
Mgr. Fafrák Marián
  Mgr. Hroteková Lucia
  Mgr. Kasardová Nikola
  Mgr. Leško Peter
  Mgr. Sovičová Martina
  Mgr. Šullová Viktória
  Mgr. Tomášik Marek
  PhDr. Turzáková Zuzana
  Mgr. Zeher Viktor
  Andrew Meyer (lektor)

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:09:47