Slovencina Anglictina
Anglický jazyk
:: Predmety >> Anglický jazyk ::

Predmetová komisia Anglický jazyk - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 
Mgr. Kmecová Andrea
Mgr. Fafrák Marián Mgr. Šullová Viktória
  Mgr. Hroteková Lucia Mgr. Tomášik Marek
  Mgr. Kasardová Nikola Mgr. Turzáková Monika
  Mgr. Leško Peter Mgr. Zeher Viktor
  Mgr. Zuzana Mihaľová Andrew Meyer (lektor)
  Mgr. Alexandra Šimoňáková  

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

Stránka bola zmenená: 24.04.2018 20:24:27