Slovencina Anglictina
Chémia
:: Predmety >> Chémia ::

Predmetová komisia Chémie - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Černáková Malvínka RNDr. Hajduková Mária
  Mgr. Kovaľová Renáta

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:13:42