Slovencina Anglictina
Dejepis
:: Predmety >> Dejepis ::

Predmetová komisia Dejepisu - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Rodáková Ingrid Mgr. Lenďáková Valéria
  Mgr. Szilágyiová Martina
  Mgr. Šullová Viktória
  Mgr. Fafrák Marián

 

Exkurzie, výstavy, besedy:

 

  • V dňoch 23. - 25. apríla 2014 sa uskutoční exkurzia KRAKOW-OSWIECIM-WIELICZKA pre  študentov z tried  VI.OA, VI.OB a 3.A

Pozrieme sa spoločne na kus našej smutnej histórie a pripomenieme si to, čo sa už viac nesmie opakovať, zároveň prenocujeme v podzemí soľnej jaskyne a prezrieme si nádherné historické mesto Krakow.

TEŠÍME SA NA SPOLOČNE PREŽITÉ CHVÍLE !!! 

 

  •  

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:17:30