Slovencina Anglictina
I. A

Triedny profesor: Mgr. Renáta Kovaľová

 

Zoznam žiakov

Banduričová Júlia   Müller Matúš
Bérešová Sofia   Papiš Viliam
Čižmárik Juraj   Pirošová Barbora
Drábik Adam   Poláková Nicol
Dubecký Adam   Rajdošová Kristína
Fodor Ladislav   Sedláková Kristína

Fülöpová Zuzana

  Sedláková Zuzana
Ganišinová Natália   Seligová Nicol
Iľková Tímea   Semaničová Radka
Kazíková Simona   Szentandrássiová Alžbeta
Kelemešová Laura   Tomášová Katarína
Kocsisová Tatiana   Turcsányi Viliam 
Kollárová Natália Sofia   Zima Matej
Kunák Ľudovít          Židovská Alexandra 
Lenart Peter    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Leško Peter
Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela, Mgr. Struckelová Gabriela
Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra
Matematika: RNDr. Baranková Lucia
Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana
Biológia: RNDr. Baranková Lucia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Etická výchova: Mgr. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Monika

 
Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:52:43