Slovencina Anglictina
II. AB

Triedny profesor: Mgr. Martina Sovičová

 

Zoznam žiakov

Baňačkai Damián        Mešárová Slávka
Borgoňová Ivana   Murgašová Renáta
Eibenová Andrea   Olexa Adrián
Fedor Dominik   Orinčáková Zuzana
Godlová Alžbeta   Paudičová Patrícia
Jacko Jakub   Paveleková Zuzana
Jakubeková Júlia   Plačko Viktor
Jarušinská Lea   Pollák Samuel
Jurčišin Juraj   Rosenberger Jorik
Kalašová Kristína   Ruščák Damián
Kažimír Roland   Sabolová Natália
Laczko Jozef   Samko Adrián
Maďar Marek
  Šmajda Paola
Manica Richard Samuel
  Telepčáková Sabína
Marčoková Petra   Tomášová Katarína 
    Venglárová Vanesa

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:

Konverzácia v anglickom jazyku:
Nemecký jazyk:
Matematika:
Informatika:

Umenie a kultúra:

Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:
Etická výchova:

Náboženská výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:47:29