Slovencina Anglictina
II. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Lucia Baranková

 

Zoznam žiakov

Čerňanová Sofia     
Sušina David
Čundáková Nikola   Sviatková Anna
Magyar Michael   Sýkorová Klaudia
Magyar Richard   Šimunský Martin
Muskovics Tomáš   Škovierová Karin
Olexová Laura   Tkáčová Katarína
Póč Lucas   Tomčik Teodor
Proc Ladislav   Valent Jakub
Sabolová Alica   Varga Peter
Saksl Karel   Young Sarah Kay

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Hroteková Lucia, Mgr. Šullová Viktória
Nemecký jazyk: Mgr. Kušnírová Miroslava, Mgr. Struckelová Gabriela

Dejepis: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.
Občianska náuka: Mgr. Miňová Dana
Matematika: RNDr. Baranková Lucia

Biológia: RNDr. Baranková Lucia

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Antoni Michal
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Etická výchova: Ing. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

Športové hry: Ing. Ballová Monika

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:47:27