Slovencina Anglictina
IV. AB

Triedny profesor: Mgr. Viktor Zeher

 

Zoznam žiakov

Bačová Natália       Majorská Ivana
Berková Zuzana   Marčok Patrik
Borgoňová Aneta   Mathes Jaroslav
Bujdošová Alžbeta   Mozola Maroš
Dorčák Matúš   Müllerová Rebeka
Drabiková Ivana   Nógell Adam
Frištiková Ivana   Paločková Henrieta
Hamadejová Natália   Pamulová Jasna
Hanzenová Liliana   Petríková Viktória
Hnatová Tatiana   Šarišský Michal
Huzdíková Martina   Vargová Ema
Kohút Adam   Verebesová Margaréta
Kovalčiková Alexandra   Zůbek Tomáš
Leinstein Patrik    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Francúzsky jazyk:
Matematika:

Informatika:
Biológia:

Chémia:
Fyzika:

Dejepis:

Občianska náuka:

Umenie a kultúra:

Geografia:

Sieťové technológie:

Aplikovaná ekonómia:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:45:53