Slovencina Anglictina
IV. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Marián Fafrák

 

Zoznam žiakov

Badoničová Barbora        Kovalský Lukáš
Čapová Natália   Marenčíková Jana
Daniláková Katarína   Melega Šimon
Dorič Daniel   Polačko Jakub
Dzurusová Emma   Romanovová Radka
Fleischer Ľudovít   Sova Martin
Gazdag Branislav   Straková Viktória
Hájková Karin   Sviatko Miroslav
Holoubeková Emma   Šoltýs Daniel
Ištóková Sofia   Štanclová Bianka
Juhás Marek   Štelcl Adam
Kollárová Katarína   Youssef Magdi
Košťálová Miroslava   Zacharovská Antónia 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Francúzsky jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka:
Matematika:

Fyzika:

Chémia:

Biológia:
Geografia:

Technika:

Informatika:

Výchova umením:

Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:23