Slovencina Anglictina
IV. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Lucia Hroteková

 

Zoznam žiakov

Adamec Patrik        Kohuthová Lucia
Bidulská Lenka   Kolesárová Liliana
Buchalová Amália   Kozejová Simona
Čider Radoslav   Kuba Tobiáš
Čontofalský Marek   Kumičák Jakub
Črep Adam Marek   Michalčová Daniela
Dzurovčínová Simona   Mráz Matúš Kristián
Dzurušová Melanie   Müllerová Alexandra
Gallovič Filip   Pomšár Tomáš
Gerendová Karin   Ráczová Alexandra
Giretová Eva   Štefanko Samuel
Gurská Miriam   Trusová Bianka
Kandráč Jakub    Zlacký Matúš

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Hroteková Lucia
Nemecký jazyk: Mgr. Demjanovičová Katarína, Mgr. Struckelová Gabriela

Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Občianska náuka: Mgr. Vámosová Vladimíra
Matematika: Mgr. Findoráková Eva

Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Mgr. Vodarčíková Jana

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: Mgr. Hroteková Lucia

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Cvičenia z matematiky: Mgr. Findoráková Eva

Cvičenia zo slovenského jazyka: Mgr. Hanzeľová Veronika, Mgr. Sopková Mária
Športové hry: Ing. Ballová Monika

 
 
Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:49:08