Slovencina Anglictina
IV. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Lucia Hroteková

 

Zoznam žiakov

Adamec Patrik        Kohuthová Lucia
Bidulská Lenka   Kolesárová Liliana
Buchalová Amália   Kozejová Simona
Čider Radoslav   Kuba Tobiáš
Čontofalský Marek   Kumičák Jakub
Črep Adam Marek   Michalčová Daniela
Dzurovčínová Simona   Mráz Matúš Kristián
Dzurušová Melanie   Müllerová Alexandra
Gallovič Filip   Pomšár Tomáš
Gerendová Karin   Ráczová Alexandra
Giretová Eva   Štefanko Samuel
Gurská Miriam   Trusová Bianka
Kandráč Jakub    Zlacký Matúš

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka:
Matematika:

Informatika:

Fyzika:

Chémia:

Biológia:
Geografia:

Výchova umením:

Technika:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

 
 
Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:20