Slovencina Anglictina
Nemecký jazyk
:: Predmety >> Nemecký jazyk ::

Predmetová komisia Nemeckého jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Kronová Mária Mgr. Demjanovičová Katarína
  Mgr. Kušnírová Miroslava
  Mgr. Lenďáková Valéria
  Mgr. Struckelová Gabriela 
 

Mgr. Vámosová Vladimíra

 

PaedDr. Píšová Iveta

 

Mgr. Viktor Zeher

 

Dr. Eilard deBoer Remmer (lektor)

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:09:20