Slovencina Anglictina
Občianska náuka
:: Predmety >> Občianska náuka ::

Predmetová komisia Občianska náuka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Rodáková Ingrid Mgr. Vámosová Vladimíra
  Mgr. Miňová Dana
  Mgr. Kmecová Andrea
  Mgr. Fafrák Marián

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

Exkurzie, výstavy, besedy:

Dňa 14.04.2014 sa študenti GT12 v zostave Lukáš Tomáš (VII.OA), Samuel Lipták (VII.OB) a Jakub Ancin (3.A) zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan

 

V dňoch 9. - 11.2014 sa študenti našej školy Vanesa Vámosová a Dominik Zelizňak zúčastnili medzinárodnej konferencie ZAMUN 2014  v Žiline, kde sa stretli zástupcovia z takých krajín ako Fínsko, Holandsko, India, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, či Rusko. Na konci trojdňového zasadania úspešne prijali spoločnú rezolúciu. 

Viac na tomto linku  http://www.ta3.com/clanok/1038228/studenti-zorganizovali-vlastne-zhromazdenie-osn.html 

 

Žiačky našej školy Daniela Ferková a Alexandra Firmentová (obe VII.OB) a Vanesa Vámosová (VII.OA) sa umiestnili v celoštátnom kole súťaže Európa v škole.

Všetkým študentkám srdečne blahoželáme !!!

 

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do nasledujúcich súťaží a olympiád v predmete občianska náuka:

       

Olympiáda ľudských práv

logo%20olpOlympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ  posiľňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

 


 

 

 

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:18:18