Slovencina Anglictina
Profesorský zbor
:: O škole >> Profesorský zbor ::

K aktuálnemu dianiu v školstve

  • Otázka dňa: zvýši vláda mzdy učiteľom, alebo im dá, čo zvýši?
  • Všade vo svete platí, že kto učiteľom neplatí, zle na to doplatí.
  • Učiteľstvo je profesia na nezaplatenie, preto má byť dobre zaplatená.
  • Bezplatné školstvo neznamená, že učitelia budú učiť bez platov.
  • Učitelia nechcú plno kreditov, chcú plné kreditky!

 Vladimír Burjan

 
Mgr. Antoni Michal - Tsv
michal.antoni@gt12.sk
Ing. Ballová Monika - Etv, Tch
monika.ballova@gt12.sk
RNDr. Baranková Lucia - Mat, Bio, tr. uč. II. OB
lucia.barankova@gt12.sk
Mgr. Buday Ján - Mat, Fyz, riaditeľ školy
jan.buday@gt12.sk
Doc. RNDr. Degro Ján, CSc. - Fyz, tr. uč. V. AB
jan.degro@gt12.sk
Mgr. Demjanovičová Katarína - Nej, tr. uč. VII. OB
katarina.demjanovicova@gt12.sk
Eilard de Boer Remmer - lektor Nej
 
Mgr. Eliášová Michaela - Nej
michaela.eliasova@gt12.sk
Mgr. Fafrak Marián - Anj, Nos, Dej, tr. uč. IV. OA
marian.fafrak@gt12.sk
Mgr. Figuľová Viktória - Sjl, Nos, tr. uč. VI. OA
viktoria.figulova@gt12.sk
Mgr. Filipová Lenka - Mat, Fyz, tr. uč. I. AB
lenka.filipova@gt12.sk
Mgr. Findoráková Eva - Mat, Fyz
eva.findorakova@gt12.sk, findorakova@yahoo.com
RNDr. Hajduková Mária - Che, Bio, tr. uč. V. OB
maria.hajdukova@gt12.sk
Mgr. Handlovičová Júlia - Bio, Grf
julia.handlovicova@gt12.sk
Mgr. Hanzeľová Veronika - Sjl, Nej
veronika.hanzelova@gt12.sk
Mgr. Horváthová Katarína - Frj
 katarina.horvathova@gt12.sk
Mgr. Hroteková Lucia - Anj, Grf, tr. uč. IV. OB
lucia.hrotekova@gt12.sk
Mgr. Kasardová Nikola - Grf, Anj, tr. uč. III. AB
nikola.kasardova@gt12.sk
Mgr. Kmecová Andrea - Aj, Obn, Nos, tr. uč. V. BB
andrea.kmecova@gt12.sk
Mgr. Knapíková Ivana - Mat, Inf, tr. uč. II. OA
ivana.knapikova@gt12.sk
RNDr. Kolinovská MonikaMat, tr. uč. III. OA
monika.kolinovska@gt12.sk
Mgr. Kovaľová Renáta - Che, Mat, tr. uč. I.A
renata.kovalova@gt12.sk
Ing. Kovaříková Mária - Inf, Ape, Mof, Fig
maria.kovarikova@gt12.sk
Mgr. Králik Pavol - Tsv
pavol.kralik@gt12.sk
Mgr. Kušnírová Miroslava - Nej, Sjl
miroslava.kusnirova@gt12.sk
Mgr. Leško Peter - Anj, tr. uč. IV. BB
peter.lesko@gt12.sk
Mgr. Maďarová Klára - Sjl
klara.madarova@gt12.sk
Mgr. Mihaľová Zuzana - Anj, Grf
zuzana.mihalova@gt12.sk
Mgr. Miňová Dana - Sjl, Nos
dana.minova@gt12.sk
PaedDr. Perjéssy Csaba - Tsv
 
Mgr. Petrušková Beáta - Sjl, Vyv
beata.petruskova@gt12.sk
PaedDr. Píšová Iveta - Grf, Nej, tr. uč. III. A
iveta.pisova@gt12.sk
Mgr. Rodáková Ingrid, PhD. - Dej, Nos, tr. uč. VIII. OA
ingrid.rodakova@gt12.sk
Mgr. Sedláková Pavla - Nbv
pavla.sedlakova@gt12.sk
Mgr. Sokol Jozef- Tsv
jozef.sokol@gt12.sk
Mgr. Sokolová Magdaléna - Huv
magdalena.sokolova@gt12.sk
Mgr. Sopková Mária - Sjl
maria.sopkova@gt12.sk
Mgr. Struckelová Gabriela - Nej
gabriela.struckelova@gt12.sk
Mgr. Szilágyiová Martina - Dej, tr. uč. IV. A
martina.szilagyiova@gt12.sk
Mgr. Šalagovičová Jana - Mat, Inf, Sie, zástupca riaditeľa školy
jana.salagovicova@gt12.sk
Mgr. Šariščanová Bronislava - Frj
bronislava.sariscanova@gt12.sk
Mgr. Šimoňáková Alexandra - Anj, Dej, tr. uč. II.AB
alexandra.simonakova@gt12.sk
Mgr. Štefanko Alexander - Mat, zástupca riaditeľa školy
alexander.stefanko@gt12.sk
Mgr. Štieber Peter - Nbv
 
Mgr. Šullová Viktória - Anj, Dej
viktoria.sullova@gt12.sk
Mgr. Tomášik Marek, PhD. - Anj
marek.tomasik@gt12.sk
Mgr. Tudjová Zuzana - Mat, Inf, Fig, tr. uč. VII. OA
zuzana.tudjova@gt12.sk
Mgr. Turzáková Monika - Anj
 
Mgr. Uhrínová Bronislava - Nej, tr. uč. I. OA
bronislava.uhrinova@gt12.sk
Mgr. Vámosová Vladimíra - Fil, Est, Nej, tr. uč. II. A
vladimira.vamosova@gt12.sk
Mgr. Vodarčíková Jana - Mat, Inf, Ape, tr. uč. V. OA
jana.vodarcikova@gt12.sk
Mgr. Zeher Viktor - Anj, Nej, tr. uč. IV. AB
viktor.zeher@gt12.sk
Stránka bola zmenená: 24.05.2018 16:46:37