Slovencina Anglictina
Slovenský jazyk
:: Predmety >> Slovenský jazyk ::

Predmetová komisia Slovenského jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Sopková Mária Mgr. Figuľová Viktória
  Mgr. Maďarová Klára
  Mgr. Petrušková Beáta
  Mgr. Šempergerová Jana

 

Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

 

Stránka bola zmenená: 23.11.2014 10:19:53