Slovencina Anglictina
V. BB

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Kmecová

 

Zoznam žiakov

Bednáriková Zuzana       Link Dávid
Čuláková Lucia   Lukáčová Laura
Danková Aneta   Máťaš Radoslav
Flešárová Linda   Medviď Oleg
Foraiová Ivana   Müller Tomáš
Gazdagová Laura   Ondrejkovičová Gabriela
Hochmann Roland   Oroszová Dominika
Ihnatová Lenka   Pílová Michaela
Jusko Simon   Regenda Peter
Kohaniová Ivana   Sirka Boris
Kolesárová Annamária   Šplíchalová Martina
Kolesárová Katarína   Talán Martin
Kurka Miroslav   Vysocká Radka
Kuzmová Katarína   Wierbiczki Denis

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Anglický jazyk: Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Zeher Viktor
Nemecký jazyk: Mgr. Uhrínová Bronislava

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia

Geografia: Mgr. Hroteková Lucia

Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Občianska náuka: Mgr. Fafrak Marián

Konverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Zeher Viktor

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Kronová Mária

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Fafrak Marián, Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Seminár z dejepisu: Mgr. Szilágyiová Martina, Mgr. Šullová Viktória

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: Mgr. Handlovičová Júlia

Seminár z geografie: PaedDr. Píšová Iveta

Seminár z matematiky: RNDr. Kolinovská Monika

Seminár z informatiky: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana
Telesná a športová výchova - chlapci:
Mgr. Sokol Jozef

Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:57:59