Slovencina Anglictina
V. BB

Triedna profesorka: Mgr. Beáta Petrušková

 

Zoznam žiakov

Bednáriková Zuzana       Link Dávid
Čuláková Lucia   Lukáčová Laura
Danková Aneta   Máťaš Radoslav
Flešárová Linda   Medviď Oleg
Foraiová Ivana   Müller Tomáš
Gazdagová Laura   Ondrejkovičová Gabriela
Hochmann Roland   Oroszová Dominika
Ihnatová Lenka   Pílová Michaela
Jusko Simon   Regenda Peter
Kohaniová Ivana   Sirka Boris
Kolesárová Annamária   Šplíchalová Martina
Kolesárová Katarína   Talán Martin
Kurka Miroslav   Vysocká Radka
Kuzmová Katarína   Wierbiczki Denis

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Konverzácia v anglickom jazyku:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Spoločenskovedný seminár:

Seminár z dejepisu:

Seminár z chémie: 

Seminár z biológie: 

Seminár z geografie:

Seminár z matematiky:

Seminár z informatiky:
Telesná výchova - chlapci:

Telesná výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:45:38