Slovencina Anglictina
V. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> V. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Mária Hajduková

 

Zoznam žiakov

Badač Christopher   Pištejová Karolína
Bagoňová Zuzana   Rakačová Simona
Blažek Martin   Solej Martin
Bröstl Sarah   Stupeňová Gabriela
Janitorová Katarína   Stupeňová Karin
Kostačová Emma   Szamosiová Juliana
Líšková Zuzana   Ščamborová Barbora
Matyaseková Jana   Šelmeci Patrik
Mražík Juraj   Tomčo Patrik
Onodi Tomáš   Tomičová Lea

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka: 

Matematika:

Informatika:

Fyzika:

Chémia:

Biológia:
Geografia:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:13