Slovencina Anglictina
V. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> V. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Mária Hajduková

 

Zoznam žiakov

Badač Christopher   Rakačová Simona
Bagoňová Zuzana   Solej Martin
Blažek Martin   Stupeňová Gabriela
Bröstl Sarah   Stupeňová Karin
Janitorová Katarína   Szamosiová Juliana
Líšková Zuzana   Ščamborová Barbora
Mražík Juraj        Šelmeci Patrik
Onodi Tomáš   Tomčo Patrik
Pištejová Karolína   Tomičová Lea

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Sopková Mária
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Leško Peter
Nemecký jazyk: Mgr. Struckelová Gabriela, Mgr. Uhrínová Bronislava

Dejepis: Mgr. Szilágyuová Martina
Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Matematika: Mgr. Vodarčíková Jana

Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Mgr. Kovaříková Mária

Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

Chémia: RNDr. Hajduková Mária

Biológia: RNDr. Hajduková Mária
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Králik Pavol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol

Etická výchova: Ing. Ballová Monika

Náboženská výchova: Štieber Peter

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boer Remmer

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária

Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:34:24