Slovencina Anglictina
VII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Tudjová

 

Zoznam žiakov

Dziaková Alexandra       Magyarová Mária
Eftimov Erik   Mišaga Ľuboslav
Filip Alexander   Nagyová Martina
Gašparík Matúš   Nevický Miloš
Jankov Damián   Pivarníková Tamara Emma
Josayová Natália   Pukán Patrik
Knappová Katarína   Šoltýsová Kristína
Kováčová Michaela   Valiková Viktória
Kuzárová Laura   Vődrős Tomáš
Lukács Adam   Zsóri Dávid

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Francúzsky jazyk:
Dejepis:

Občianska náuka: 

Matematika:

Informatika: 

Biológia:
Fyzika:
Chémia:

Geografia:

Sieťové technológie:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:


 

 

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:07