Slovencina Anglictina
VIII. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> VIII. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

 

Zoznam žiakov

Antalová Lucia      Kuffa Klaudius
Arendárčik Adam František   Leng Adam
Baron Filip   Oriňák Andrej
Bialyová Laura   Seidenglanzová Stella
Buchelová Laura   Schirok Juliana
Cáriková Dominika   Sokolová Lívia
Heželová Ema   Szökeová Michaela
Kačmariková Michaela   Špirko Samuel
Kirchner Erik   Žec Matej
Krajč Kamil    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Leško Peter, Mgr. Meyer Andrew
Nemecký jazyk: Mgr. Demjanovičová Katarína
Francúzsky jazyk: Mgr. Šariščanová Bronislava

Konverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Leško Peter

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Seminár z dejepisu: Mgr. Szilágyiová Martina

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z matematiky: RNDr. Kolinovská Monika

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

 

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:52:08