Slovencina Anglictina
Výsledky prijímacej skúšky - 4 ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium >> Výsledky prijímacej skúšky ::

Výsledky prijímacích skúšok po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J, na školský rok 2017/2018, konaných v dňoch 9. 5. 2017  a 11. 5. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude:
  • od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
  • od 23. 5. 2017 do 24.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.,
  • 22.5.2017 a 25.5.2017 od 8.00 do 17.00 hod. v budove školy.
Ku zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

Jedem žiak požiadal o náhradný termín prijímacej skúšky, ktorý bol stanovený na 17. mája 2017, kedy sa podľa jeho dosiahnutých výsledkov na tejto skúške rozhodlo o umiestnení žiaka na 31. mieste.
 
 
Stránka bola zmenená: 17.05.2017 12:17:46