Slovencina Anglictina
Výsledky talentovej skúšky
:: Informácie >> Prijímačky >> 5-ročné bilingválne štúdium >> Výsledky talentovej skúšky ::

Výsledky talentových skúšok po náhradnom termíne do prvého ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice na denné štúdium odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium, na školský rok 2017/2018, konaných 10. 4. 2017 sú zverejnené  na tejto linke.
 
Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole bude možné uskutočniť u zástupcov riaditeľa školy v týchto termínoch:
  • 6. apríla 2017 v čase od 12.00 - 15.00 hod.,
  • 7. apríla a 10. apríla 2017 v čase od 8.00 - 15.00 hod.,
  • 11. apríla 2017 v čase od 8.00 - 17.00 hod.,
  • 12. apríla 2017 v čae od 8.00 - 14.00 hod.
K zápisu je potrebné doniesť so sebou zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje.
 
Stránka bola zmenená: 11.04.2017 11:30:38