2% z dane
:: 2% z dane ::

Vážení rodičia !

Riaditeľstvo školy a Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu Trebišovská 12, Košice sa na Vás obracajú s prosbou o poskytnutie 2% dane z Vašich príjmov za rok 2016. 2% z dane môžete poskytnúť v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie:


Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12

040 11 Košice

IČO:17083541

 

Cieľom občianskeho združenia Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12 je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť žiakov a občanov.

 

 

 

 

Za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% dane z Vašich príjmov za rok 2016 vopred ďakujeme.

 

Mgr. Ján Buday, riaditeľ školy

PaedDr. Csaba Perjéssy, predseda TJ Sokol

Stránka bola zmenená: 09.03.2018 11:52:12