2% z dane
:: 2% z dane ::

Darujte 2% z dane a podporte značku GT12

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní darov v minulých rokoch. O Vašu dôveru sa uchádzame opäť. Prosíme Vás, aby sa te nenechali odradiť myšlienkami ako: "Moje 2% nestoja za reč" a podobne.

Každý cent pomôže k naplneniu cieľov nášho občianskeho združenia "Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12".

Vaše 2% podielu zaplatenej dene z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte značku GT12.

 

...čo sme už urobili...

- podporili sme vzdelávanie žiakov prostredníctvom najnovších trendov

- rozvíjali sme záujmovú činnosť žiakov 

- financovali sme účasť našich žiakov na vedomostných, športových a iných súťažiach 

- vytvorili sme ďalšie odborné učebne 

- upevňovali sme zdravý životný štýl na škole

 

...čo chceme urobiť... 

- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole 

- skrášliť triedy a voľnočasové priestory 

- zmodernizovať vybavenie odborných učební 

- podporiť dobrú klímu na škole 

- budovať značku „GT12“ 

  

Ďakujeme!

 

Vážení rodičia !

Riaditeľstvo školy a OZ Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice sa na Vás obracajú s prosbou o poskytnutie 2% dane z Vašich príjmov za rok 2021. 2% z dane môžete poskytnúť v prospech neziskovej organizácie:

 

Občianske združenie Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice

IČO: 35553693

Cieľom občianskeho združenia Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice je podpora vzdelávania žiakov v súlade s najnovšími poznatkami a rozvoj záujmovej činnosti žiakov.

 

 

 

 

Za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% dane z Vašich príjmov za rok 2021 vopred ďakujeme.

 

Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľ školy

RNDr. Mária Hajduková, predseda Združenia priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice