2% z dane
:: 2% z dane ::

Darujte 2% z dane a podporte značku GT12 aj v roku 2023

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní darov v minulých rokoch. O Vašu dôveru sa uchádzame opäť. Prosíme Vás, aby ste sa nenechali odradiť myšlienkami ako: "Moje 2% nestoja za reč" a podobne.

Každý cent pomôže k naplneniu cieľov nášich dvoch občianskych združení "Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12" "Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12, 040 11 Košice".

Vaše 2% podielu zaplatenej dene z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte značku GT12.

 

...čo sme už urobili...

- podporili sme vzdelávanie žiakov prostredníctvom najnovších trendov

- rozvíjali sme záujmovú činnosť žiakov 

- financovali sme účasť našich žiakov na vedomostných, športových a iných súťažiach 

- vytvorili sme oddychové i učebné zóny pre žiakov v interiéri i exteriéri školy

- vytvorili sme ďalšie odborné učebne 

- nakúpili nové knihy pre školskú knižnicu či moderné pomôcky na telesnú výchovu

- upevňovali sme zdravý životný štýl na škole

 

...čo chceme urobiť... 

- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole 

- skrášliť triedy a voľnočasové priestory 

- zmodernizovať vybavenie odborných učební 

- podporiť dobrú klímu na škole 

- budovať značku „GT12“ 

  

Ďakujeme!

 

Vážení rodičia !

Riaditeľstvo školy OZ Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice a OZ Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12, 040 11 Košice sa na Vás obracajú s prosbou o poskytnutie 2% dane z Vašich príjmov za rok 2022. 2% z dane môžete poskytnúť v prospech neziskovej organizácie:

 

Občianske združenie Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice

IČO: 35553693

Cieľom občianskeho združenia Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice je podpora vzdelávania žiakov v súlade s najnovšími poznatkami a rozvoj záujmovej činnosti žiakov.

 

Občianske združenie Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12, 040 11 Košice

IČO: 17083541

Cieľom občianskeho združenia Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12, 040 11 Košice je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby žiakov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť.

 

 

 

 

Za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% dane z Vašich príjmov za rok 2022 vopred ďakujeme.

 

Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľ školy

RNDr. Mária Hajduková, predseda OZ Združenie priateľov Gymnázia Trebišovská 12, Košice

Mgr. Pavol Králik, predseda OZ Telovýchovná jednota Sokol pri Gymnáziu v Košiciach, Trebišovská 12, 040 11 Košice