Fyzika
:: Úspechy >> Z archívu >> 2014/2015 >> Fyzika ::

  • AMAVET 2014

     
 
Festival vedy a techniky AMAVET 2014 je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku  zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu /ETH/ v Zürichu.
 
 
 
Jakub Víglaský (VII. OA)  sa zúčastnil celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2014 v Bratislave a so svojou prácou "Využitie  G-kvadruplexov v nanotechnológiách a biomedicínskom výskume" postúpil na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia.
 
Srdečne blahoželáme.
 
Viac o tomto festivale nájdete na tejto linke.