2016/2017
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 ::

 

Anglický jazyk      Matematika      Dejepis
  
   Telesná výchova
Nemecký jazyk      Fyzika
  
     Občianska náuka     Aplikovaná ekonómia

Francúzsky jazyk

 

     Biológia      Akademická debata    Manažment osobných financií  

Slovenský jazyk

 

     Informatika      Geografia    Iné