2017/2018
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 ::

 

Anglický jazyk      Matematika      Dejepis
  
   Telesná výchova
Nemecký jazyk      Fyzika
  
     Občianska náuka     Aplikovaná ekonómia

Francúzsky jazyk

 

     Biológia      Akademická debata    Finančná gramotnosť 

Slovenský jazyk

 

     Informatika      Geografia    Iné