2022/2023
:: Úspechy >> 2022/2023 ::

 

Anglický jazyk      Matematika      Dejepis
  
   Telesná výchova
Nemecký jazyk      Fyzika
  
     Občianska náuka     Aplikovaná ekonómia

Francúzsky jazyk 

     Biológia      Akademická debata    Finančná gramotnosť

 

Slovenský jazyk

 

    

     Informatika

 

     Geografia

  

   Iné