Absolventi v šk. r. 1978/1979
:: Študenti >> Absolventi v šk. r. 1978/1979 ::

4 - ročné štúdium
 
4. A - triedna profesorka: Gabriela Andrášová - Oršoľová
Andrejcová Vlasta, Belanová Dana, Beluš Marián, Bokorová Darina, Bučko Peter, Czetö Oskár, Czöveková Zuzana, Dančišin Juraj, Dlabola Ján, Fabová Tamara, Filčáková Alena, Gajanec Stanislav, Gašková Anna, Halásová Viera, Husovec Viktor, Chorvátová Natália, Klucký Jozef, Kluková Beáta, Kounovský Marcel, Kozmová Marta, Krajňáková Eva, Kucík Michal, Liptáková Božena, Lobodášová Viera, Macák Stanislav, Makroczy Peter, Marcinková Katarína, Moňoková Helena, Nadoskay Róbert, Pach Milan, Palko Vladimír, Pokorný Vladimír, Praslička Dušan, Rolfová Jana, Senderová Mária, Schneiderová Tamara, Tomková elena, Vacek Ivo, Varchola Michal, Varinská Alžbeta
 
4. B - triedna profesorka: Janka Turčíková
Andrašková Jana, Bombicová Beáta, Cirbusová Judita, Csiková Juliana, Činčárová Monika, Gal Peter, Galová Eva, Hardoňová Tatiana, Hreha Arnold, Ivánová Angela, Jursová Tatiana, Kavuľová Nadežda, Klemová Erika, Kollárová Emília, Košičanová Gabriela, Kudernáčová Marta, Libová Katarína, Lišková Milena, Maťašová Beáta, Melníková Jana, Mišagová Bibiána, Piteková Alena, Pokoželec Stanislav, Poráčová Božena, Pučanová Irena, Sedlákov Helena, Szabóová Iveta, Šándor Dušan, Šuchta Jozef, Tajták Tomáš, Tilková Jana, Varháčová Helena, Zmrzláková Marta
 
4. C - triedna profesorka: Judita Štofková
Bednarčíková Iveta, Bernátová Jana, Bittó Ladislav, Boháčová Beáta, Breinerová Katarína, Búzová Eva, Filčák Miroslav, Frajtová Zuzana, Garaj Milan, Garajová Anna, Goduš Imrich, Holá Ľubica, Jakabová Iveta, Kováč Peter, Kulkovská Jana, Macura Ján, Malátová Mária, Malátová Valéria, Marcinko Jozef, Maščuchová Jana, Matejová Gabriela, Merva Miroslav, Mihóková Daniela, Miko Ladislav, Oršoľová Katarína, Pacáková Mária, Prešovský Juraj, Rakar Marián, Saláková Ľuba, Semančík Peter, Sladký Juraj, Suňogová Viera, Šándorová Máňa, Trudňáková Zdenka, Výrostek Vladimír