Absolventi v šk. r. 1981/1982
:: Študenti >> Absolventi v šk. r. 1981/1982 ::

4 - ročné štúdium

 

4. A - triedna profesorka: Mária Müllerová

Bakšiová Ľudmila, Baláž Róbert, Biroš Marián, Cibuľová Jana, Čalfa Miloš, Čellár Dušan, Demjančíková Ľubica, Dianišková Silvia, Džubarová Mária, Erdélyiová Zuzana, Felszeghy Alexander, Fehérová Jiřina, Gešper Róbert, Hudyová Božena, Hynková Daniela, Jakubová Milada, Jánošiková Ľudmila, Jusková Dana, Kiseľová Iveta, Kyseľová Dana, Leško Štefan, Marcinková Janka, Mazúr Peter, Menyhért Tibor, Michalenková Alžbeta, Miňová Angelika, Molnár Marián, Molnárová Stela, Murgašová Máia, Nagyová Lea, Nagyová Mária, Orajová Zuzana, Papp Štefan, Podvojská Iveta, Rimárová Ingrid, Ružičková Iveta, Sabolová Henrieta, Sitko Eugen, Sztasek Viktor, Straka Miloš, Tkáčová Ingrid, Verebová Ildikó, Ziková Jana
 

4. B - triedna profesorka: RNDr. Marta Schréterová

Barnová Iveta, Budaiová Mária, Buchalová Mária, Dlhoš Róbert, Fabian Michal, Fečová Jana, Garajová Mária, Jacová Miroslava, Jureková Mária, Kadlecová Emílie, Karáseková Lívia, Kiraľvarga Miroslav, Kolibár Jozef, Longauerová Júlia, Lukáčová Jana, Marcinková Gabriela, Mílková Tamara, Mušinská Eva, Orajová lucia, Pallay Gabriel, Pauliková Tatiana, Petrášová Ivana, Petrášová Ivica, Sedlák Rudolf, Skybová Eva, Šaková Tatiana, Šalátová Ľubica, Šaling MIlan, Šarudy Attila, Tamáš Ján, Tunega Leo, Tušan Radoslav, Višňovský Jozef, Vukušic Jozef
 

4. C - triedna profesorka: RNDr. Irena Ľubiščáková

Adamkovičová Monika, Bauček Marcel, Beňačka Roman, Blaško Pavol, Blaško Peter, Cireňová Anna, Čáňová Soňa, Feňárová Iveta, Fotul Jaroslav, Hodor Roman, Kalán Rudolf, Kavasch Dušan, Kľučárová Iveta, Kmeťová Viera, Kolláriková Nadežda, Kulichová Ružena, Laincz Miroslav, Mártonfi Pavol, Mizík Stanislav, Ordzovenská Vanda, Pankuch Peter, Petríková Alžbeta, Petrová Dana, Petrušová valéria, Peťková Jana, Protivňáková Jana, Rentko Rudolf, Ridarčíková Valéria, Sláviková Beáta, Szabóová Henrieta, Širotňáková Zuzana, Šuranyiová Iveta, Tomčovčík Ľuboš, Valučková Katarína
 

4. D - triedny profesor: Alexander Štefanko

Auer Štefan, Bačová Magdaléna, Balažoviechová Monika, Bielek Gabriel, Bubelíni Peter, Čičatková Kornélia, Dobošová Gabriela, Dubivská Jarmila, Feková Gabriela, Fričová Iris, Hajduček Karol, Hoffmannová Tatiana, Hrabinská Mária, Humeník Ján, Kapustová Stanislava, Koči Michal, Kubičko František, Kumičák Ivo, Kumičáková Galina, Lenartová Erika, Maniačková Lýdia, Mirek Igor, Novák Branko, Pataráková Jana, Petrovská Andrea, Rajnič Alojz, Rimarčík Ján, Sanislo Mialn, Sedlák Jaroslav, Štovčíková Iveta, Tobiášová Eva, Tóth Štefan, Trnovská Iveta, Varga Dušan