Absolventi v šk. r. 1986/1987
:: Študenti >> Absolventi v šk. r. 1986/1987 ::

4 - ročné štúdium

 

4. A - triedna profesorka: Mária Müllerová

Ambrišková Ingrid, Arvai Jozef, Balogh Gabriel, Brunclíková Blanka, Čárský Konštantín, Čečková Zuzana, Čonka, Radko, Diničová Ivona, Fedorík Róbert, Gálová Beáta, Gordanová Ivana, Harant Ľuboš, Janoková Marcela, Kameník Matej, Kertysová Matilda, Kollárová Daniela, Kosesová Adriana, Kozárová Iveta, Krupanič Ľubor, Lacková Beáta, Lešinská Gabriel, Meszárosová Katarína, Môciková Erika, Novák Tomáš, Paulíšová Svetlana, Podracká Marta, Rakár Cyril, Rečová Adriana, Rímai Marián, Sakaj Enriko, Sepeši Peter, Soľárová Marta, Szabová Mária, Šefárová Slávka, Štefániková Emília, Šuran Štefan, Tresa Radoslav, Turičíková Beáta, Vilinský Marek, Wagnerová Erika, Žilecký Jaroslav
 

4. B - triedny prfesor: Ján Buday

Bélová Alexandra, Besenjeiová Alena, Ďurašová Anna, Fečová Mária, Fedorjaková Jana, Gábrielová Zlatica, Hanzeľová Eva, Horniak Ondrej, Choma Ján, Šoteková rod. Jacková Alžbeta, Jochmanová Karen, Juharová Ingrid, Kéderová Jana, Kollárová Anna, Končol Kamil, Krešňáková Renáta, Krišková Alena, Kulcsár Ľudovít, Kšeňak, Miroslav, Mačňáková Gabriela, Mezencevová Dana, Michalko Tibor, Mizák Viliam, Pastorová Andrea, Pauer Rastislav, Papcun Miroslav, Pavúk Jozef, Raslavský Ján, Solčániová Jana, Stramská Dana, Šoltýs Miroslav, Štelmák Jaroslav, Tarhovický Kamil, Tomková Ingrid, Trojan Peter, Turok Štefan, Turok Viktor, Turošík Martin, Valková Gabriela, Varga Martin, Vargová Eva, Výrostko Jaroslav
 

4. C - triedna profesorka: Nadežda Skripová

Adamkovičová Henrieta, Belejová Eva, Bereš Štefan, Cubová Oľga, Čopková Dana, Čulen Peter, Demeter Norbert, Gajar Ronald, Gergeľ Róbert, Grestovitšová Zuzana, Grman Martin, Hamrák Admund, Hencel Ján, Hrhová Monika, Hubert Tomáš, Huličová Bibiána, Kardoš Róbert, Krajníková Marta, Múdry Igor, Orolínová Janette, Oroszová Diana, Pachová Katarína, Pastirčák Jozef, Požák Peter, Petreková Zuzana, Petrusová Darina, Puchyová Alena, Rendoš Milan, Repovská Iveta, Sieber Tomáš, Sluk Marián, Sopková Jana, Stavrovský Patrik, Vatohová Zuzana