Absolventi v šk. r. 1989/1990
:: Študenti >> Absolventi v šk. r. 1989/1990 ::

4 - ročné štúdium

 

4. A - triedna profesorka: Jana Šempergerová

Bednář Marek, Benada Erik, Birkuš Gabriel, Brutovská Beáta, Galovičová Bibiána, Grecula Martin, Handžák Branislav, Herman Kamil, Jakimová Tatiana, Jasenčák Martin, Karabinošová Daniela, Kozmová Tatiana, Krajňaková Jana, Kuchtová Kamila, Kuruc Branislav, Kuruc Roman, Liščinský Róbert, Mazáková Jurina, Nagyidai Ernest, Nevelösová Silvia, Novotná Silvia, Oravec Pavol, Pavuková Slávka, Riamrčíková Magdaléna, Slafkovský Juraj, Štefanová Alena, Takáč Tibor, Vavřínek Martin, Weisová Tatiana, Zajacová Andrea
 

4. B - triedna profesorka: RNDr. Marta Schréterová

Andrašovský Martin, Bagoňa Miloslav, Beluško Jaroslav, Berecká Patrícia, Blanárová Ivana, Czuprák Rudolf, Čutková Henrieta, Dančová Ľudmila, Džerengová Dagmar, Furinová Andrea, Furinová Zuzana, Gerlák Dušan, Hurová Adriana, Ihnátko Róbert, Kaločay Róbert, Kmecíková Denisa, Krempaský Milan, Láncoš Peter, Makara Eduard, Marčoková Jana, Maťašovská Monika, Mináriková Jana, Mišičko Roman, Murín Slavomír, Nosáľ Marián, Opremčák Marián, Pigová Františka, Probstnerová Ingrid, Rogos, Radován, Saxa Igor, Sičáková Júlia, Spišák Radoslav, Struhárová Beáta, Škripecká Ľubica, Tribula Vladimír, Vargová Mária, Vaško Miloš, Zimermannová Gabriela
 

4. C - triedna profesorka: RNDr. Dagmar Mercová

Bakošová Andrea, Bartl Richard, Bodnárová Sabina, Boroš Peter, Bričová Zuzana, Brnovská Sabína, Dobránsky Andrej, Dubecký Marián, Ficeriová Mária, Girmanová Eva, Haffnerová Sandra, Hanudeľová Helena, Hariňová Iveta, Hatalová Zuzana, Hreško Róbert, Ivanecká Dana, Kaciánová Dagmar, Kafka Martin, Kravendová Henrieta, Kuko Kristián, Liptáková Eva, Lukácsová Renáta, Michelková Slávka, Mornscheinová Karla, Pancák Martin, Pavľak Marián, Prexta Erik, Puchová Adriana, Rusnáková Hedviga, Sabo Maroš, Schwartzová Katarína, Sučková Andrea, Suchý Igor, Šanta Róbert, Šebo Juraj, Vozárová Janette
 

4. D - triedna profesorka: Zuzana Bričová

Áron Alexander, Balážová Andrea, Baloghová Henrieta, Belejová Mariana, Berežná Iveta, Bikárová Euridika, Brnová Jozefína, Cesnaková Ingrid, Čameková Jana, Derzsiová Janette, Divinec juraj, Galgonová Beáta, Gojdičová Iveta, Gonzúrová Henrieta, Görcsösová SIlvia, Hoholko Marcel, Hrabovský Martin, Hrubovská Martina, Jurčina Juraj, Kačová Mária, Kladeková Zuzana, Kozma Slavomír, Krajničáková Renáta, Lacková Renáta, Lichvárová Elza, Lomnická Patrícia, Molnár Peter, Péchy Róbert, Priesol Aleš, Sedláčková Dana, Suchaničová Daniela, Susztay Barnabáš, Štubňová judita, Švedová Dagmar, Vargová Margita, Vavrouch Ondrejkovič Martin, Vinterová Edita, Záriková Jana