Absolventi v šk. r. 2006/2007
:: Študenti >> Absolventi v šk. r. 2006/2007 ::

4 - ročné štúdium

 

4. A - triedna profesorka: Mgr. Jana Vodarčíková

Begányiová Zuzana, Belanová Stanislava, Bobčáková Kamila, Bodnárová Alexandra, Černický Ivan, Demkov Jaroslav, Dobrovičová Veronika, Fabian Matej, Goga Michal, Hlavátsová Lucia, Hlubeň Matej, Kicková Andrea, Korpová Michaela, Kudláčová Tatiana, Matej Martin, Nemčíková Judita, Onda Maroš, Orbanová Barbara, Parajos Peter, Pindrochová Lea, Poprocká Diana, Prokopovič Roman, Radvánszky Tomáš, Sajko Matúš, Salaj Dominik, Salaj Lukáš, Seman Michal, Sidor Csaba, Šipoš Juraj, Šoltés Róbert, Štrkolec Martin, Šurková Katarína, Šustrík Martin, Timko Michal, Tkáčová Mária, Tomášů Dominika, Zatlukal Marek
 

8 - ročné štúdium

 

VIII. A - triedna profesorka: RNDr. Viera Klobušníková

Bačo Karol, Barňáková Nadežda, Bujňák Peter, Čabala Martin, Dunayová Edita, Dzugas Erik, Forgáčová Veronika, Hocman Ladislav, Hrehová Laura, Hromják Samuel, Hvizdoš Radovan, Ihnátová Lucia, Jakabová Romana, Kamarás Dávid, Kamarásová Adriana, Klapáč Richard, Labudová Lucia, Lenártová Michaela, Levická Natália, Maťašová Jana, Mazáková Radka, Minčíková Jana, Minďarová Bibiana, Mišík Igor, Morvay Jozef, Polčíková Valéria, Prisiažniková Lenka, Rampáček Marián, Sabo Vladimír, Schusterová Ingrid, Schwarcz Július, Smolko Lukáš, Vargovčíková Katarína

 

VIII. B - triedna profesorka: Mgr. Zora Červenáková

Balog Erik, Biel Róbert, Botunová Dominika, Cáriková Veronika, Črep Ivan, Čuroš Peter, Dietzová Silvia, Gardošová Nora, Harvanová Petra, Heisigová Adriána, Hornung Peter, Hreha Tomáš, Hrutkaiová Mária, Huszár Viktor, Ivančová Eleonóra, Katocs Tibor, Kiseľová Zuzana, Kitka Matej, Kolesár Ján, Kovačič Dušan, Krištín Pavol, Krivdová Mária, Křemen Róbert, Kučinský Branislav, Nemčíková Lucia, Niňajová Natália, Pavlík Marcel, Cilvášiová Ivana, Slávik Ján, Tomková Sidónia, Vansová Natália, Varhalík Karol, Zámečník Dušan