Akademická debata
:: Predmety >> Akademická debata ::

Vyučujúci: Mgr. Hanzeľová Veronika, Mgr. Šimoňáková Alexandra

 

Čo je akademická debata, úspechy a aktivity debatérov ..., o tom všetkom sa dozviete viac na tejto linke.