Slovencina Anglictina
Akademická debata
:: Predmety >> Akademická debata ::

Vyučujúci: Mgr. Sopková Mária, Mgr. Hanzeľová Veronika

 

Čo je akademická debata, úspechy a aktivity debatérov ..., o tom všetkom sa dozviete viac na tejto linke.

Stránka bola zmenená: 24.04.2018 20:48:23