Akademická debata
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Akademická debata ::

 

  • 4. východoslovenský regionálny turnaj

 
24.3. - 25.3. 2017 sa v Košiciach na Gymnáziu Šrobárová 1 uskutočnil 4. východoslovenský regionálny turnaj tejto sezóny slovenskej debatnej ligy. ovenský regionálny turnaj tejto sezóny Slovenskej debatnej ligy. Súťažiaci debatovali sa na ňom na tézu v znení "Na Slovensku by mal byť zavedený univerzálny základný príjem".
 
Tamara Pivarníková (VI.OA) sa v súťaži rečníkov umiestnila na 5. mieste a v súťaži tímov získala 1. miesto a postupuje spolu so svojim družstvom na celoslovenské finále.
 
 
  • 2. východoslovenský regionálny turnaj

 
 
2.12. - 4.12.2016 sa na Spojenej internátnej škole, Školská 12, v Michalovciach konal 2. východoslovenský regionálny turnaj tejto sezóny Slovenskej debatnej ligy. Súťažiaci debatovali sa na ňom na tézu v znení "Vystúpenie krajiny z Európskej únie by nemalo byť otázkou referenda".
 
Tamara Pivarníková (VI.OA) sa v súťaži tímov v tomto kole umiestnila na 3. mieste.
 
 

1. východoslovenský regionálny turnaj

 
4.11. - 5.11.2016 (piatok, sobota) sa na našej škole konal 1. východoslovenský regionálny turnaj tejto sezóny Slovenskej debatnej ligy. Súťažiaci debatovali sa na ňom na tézu v znení "Európska únia by mala pozastaviť členstvo štátov, ktoré porušujú demokratické štandardy".
 
Víťazstvo z 1. východoslovenského regionálneho turnaja SDL tejto sezóny si odnáša zmiešaný tím z klubov Poštová a Trebišovská, ktorého členkou bola aj Zuzana Bednáriková (IV.BB). Zuzana Bednáriková súčasne získala ocenenie "Najlepšia rečníčka turnaja".