Anglický jazyk
:: Predmety >> Anglický jazyk ::

Predmetová komisia Anglický jazyk - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 

PaedDr. Bednáriková Gabriela

(gabriela.bednarikova@gt12.sk)

Mgr. Birčák Igor

(igor.bircak@gt12.sk)

Mgr. Marinčák Marcel

(marcel.marincak@gt12.sk)

Mgr. Malčovská Lucia 

(lucia.malcovska@gt12.sk)

-  bilingválna sekcia

Mgr. Fafrák Marián 

(marian.fafrak@gt12.sk)

Mgr. Šullová Viktória 

(viktoria.sullova@gt12.sk)

 

RNDr. Gergeľ Čechová Miroslava 

(miroslava.gergelcechova@gt12.sk)

Mgr. Sadloňová Alica 

(alica.sadlonova@gt12.sk)

 

Mgr. Kmecová Andrea 

(andrea.kmecova@gt12.sk)

Mgr. Tomášik Marek 

(marek.tomasik@gt12.sk)

  Mgr. Lacušková Katarína
(katarina.lacuskova@gt12.sk)

Mgr. Zeher Viktor

(viktor.zeher@gt12.sk)

 

Mgr. Mikolajová Mária

(maria.mikolajova@gt12.sk)

Osha Johnson (lektor) 
 

Mgr. Šimoňáková Alexandra 

(alexandra.simonakova@gt12.sk)

RNDr. Nikola Kasardová 

(nikola.kasardova@gt12.sk) t.č. na MD

 

Mgr. Hroteková Lucia

(lucia.hrotekova@gt12.sk) t.č. na MD

Mgr. Sovičová Martina

(martina.sovicova@gt12.sk) t.č. na MD

 

 

 

 


 


Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk