Anglický jazyk
:: Predmety >> Anglický jazyk ::

Predmetová komisia Anglický jazyk - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 
PaedDr. Bednáriková Gabriela (gabriela.bednarikova@gt12.sk)
Mgr. Fafrák Marián (marian.fafrak@gt12.sk)
Mgr. Šullová Viktória (viktoria.sullova@gt12.sk)

Mgr. Šimoňáková Alexandra 

(alexandra.simonakova@gt12.sk)

-  bilingválna sekcia

Mgr. Hroteková Lucia (md) (lucia.hrotekova@gt12.sk)

t.č. na MD

Mgr. Tomášik Marek (marek.tomasik@gt12.sk)

t.č. na rodičovskej dovolenke

 

Mgr. Sovičová Martina (md) (martina.sovicova@gt12.sk)

t.č. na MD

RNDr. Gergeľ Čechová Miroslava (miroslava.gergelcechova@gt12.sk)
  Mgr. Leško Peter (peter.lesko@gt12.sk)

Mgr. Zeher Viktor

(viktor.zeher@gt12.sk)

  Mgr. Kmecová Andrea (andrea.kmecova@gt12.sk)

Mgr. Marinčák Marcel

(marcel.marincak@gt12.sk)

 

RNDr. Nikola Kasardová (nikola.kasardova@gt12.sk)

t.č. na MD

Osha Johnson (lektor) 
  Mgr. Malčovská Lucia (lucia.malcovska@gt12.sk)
 Mgr. Sadloňová Alica (alica.sadlonova@gt12.sk)
 

Mgr. Birčák Igor

(igor.bircak@gt12.sk)

Mgr. Katarína Lacušková
(katarina.lacuskova@gt12.sk)
 

Mgr. Mária Mikolajová

(maria.mikolajova@gt12.sk)

 


Naši žiaci sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Za reprezentáciu im veľmi pekne ďakujeme, k víťazstvám blahoželáme a sme na nich hrdí. Prezrite si ich úspechy.

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk