Anglický jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Anglický jazyk ::

  • SHAKESPEARE'S MEMORIAL - celoslovenské kolo

 

5. 12. 2012 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare's Memorial, kde Matej Rendoš zo II. OB získal 3. miesto v kategórii príma a sekunda.

 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen v recitovaní.

 

 

 

 
  • SHAKESPEARE'S MEMORIAL - regionálne kolo

 
14. 11. 2012 sa na na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach uskutočnilo  regionálne kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, ktorého sa zúčastnili Daniela Ferková (V. OB), Matej Rendoš a Kristián Tomčo (II. OB), ktorí postúpili zo školského kola.
 
Matej Rendoš (Poetry) a Kristián Tomčo (Prose) sa vo svojej kategórii na tomto regionálnom kole umiestnili na prvom mieste a postupujú do celoslovenského kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a záujem o túto súťaž a víťazom blahoželáme.
 
 
 
  • SHAKESPEARE'S MEMORIAL - školské kolo

 
 
V októbri sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial.
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a záujem o túto súťaž a víťazom blahoželáme.
 
Víťazi jednotlivých kategórií tohto školského kola postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 14. 11. 2012. 

 

1. kategória Poetry: 1. miesto: Rendoš Matej - II. OB
(príma a sekunda)   2. miesto: Tomášová Simona - I. OA
    3. miesto: Lietavová Lucia - II. OB
  Prose: 1. - 2. miesto: Tomčo Kristián - II.OB, Mikloš Martin - I. OA
    3. miesto: Zozuľák Radoslav Štefan - II. OA
     
2. kategória Prose: 1. miesto: Oriňák Andrej - III. OA
(tercia)    
     
3. kategória Poetry: 1. miesto: Klemová Andrea - VII. OC

(kvinta až septima

  2. miesto: Zdravecká Simona - VI. OB
 prváci až tretiaci)   3. miesto: Duláková Andrea - I. AB
  Prose: 1. - 2. miesto: Ferková Daniela - V. OB, Kráľovská Martina - I. A
    3. miesto: Csorbová Diana - VI. OA, Katonová Nikola - VI. OB