Anglický jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2013/2014 >> Anglický jazyk ::

  •  SHAKESPEAR'S MEMORIAL - celoslovenské kolo

4. 12. 2013 prebehlo v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave celoslovenské kolo 18. ročníka Shakespeare Memorial.
Naše dve žiačky, ktoré do tohto celoslovenského kola postúpili si viedli vynikajúco.
Simona Tomášová (II. OA) získala vo svojej kategórii - próza, študenti 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií) 1. miesto.
Daniela Ferková (VI. OB) získala vo svojej kategórii (poézia, študenti 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií, študenti 1. až 4. ročníka štvorročných gymnázií) 2. miesto.
 Dievčatám srdečne blahoželáme.
 
  • SHAKESPEARE'S MEMORIAL - regionálne kolo

 
20. 11. 2013 sa uskutočnilo  regionálne kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial.
 
Simona Tomečková (Prose) a Daniela Ferková (Poetry) sa vo svojej kategórii na tomto regionálnom kole umiestnili na prvom mieste a postupujú do celoslovenského kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a záujem o túto súťaž a víťazom blahoželáme.
 
1. kategória Poetry: 2. miesto: Michal Jarčuška - II. OA
(príma a sekunda) Prose: 1. miesto: Simona Tomášová - II. OA
     
2. kategória Poerty: 3. miesto: Juliana Schirok - IV. OA
(tercia a kvarta) Prose: 2. miesto: Kristián Tomčo - III. OB 
     
3. kategória Poetry: 1. miesto: Daniela Ferková - VI. OB

(kvinta až septima)