Anglický jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Anglický jazyk ::

 

 

  • Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

 
15.2.2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde Sandra Fudorová (II. AB) v kategórii 2C1 úspešne reprezentovala našu školu a získala 2. miesto.
 
 
 
  • Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

 

 
18. 1.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku.
 
Naši žiaci Adam Leng (VII. OA), Tammara Pivarníková (VI. OA), Laura Lukáčová (IV. BB) úspešne reprezentovali našu školu vo svojich kategóriách a získali 1. miesto a postupujú na krajské kolo.
 
 
  • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


Kategória: 1. - 2. ročník 4-roč. gymnázia

                  kvinta a sexta 8-roč. gymnázia

    

 

Bilingual winners

1. miesto: Pivarníková Tammara (VI. OA)   1st place: Fudorová Sandra (II. AB)
2. miesto: Ilčinová Natália (V. OA)   2nd place: Horváthová Lýdia (IV. AB)
3. miesto: Barényiová Jana Alexandra (VI. OB)   3rd place: Falisová Dáša (III. BB)
  Patrik Pukán (VI. OA)   4th place: Bednáriková Zuzana (IV. BB)
      5th place: Findriková Simona (IV. AB)
      6th place: Kohániová Ivana (IV. BB)
Kategória 1B a 1C      

Na krajské kolo postupujú Antošová Soňa (IV. OA) a Sova Martin (III. OA)

 

  • Shakespear's Memorial - regionálne kolo

 

21. 11. 2016 (pondelok) sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespear's Memorial, ktorého sa zúčastnili Vivien Vámosová (I. OA), Laura Olexová (I. OB), Alexandra Müllerová (III. OB), Elisa Neumannová (VI. OB), Kristián Tomčo (VI. OB).

 

Študenti Elisa Neumannová a Kristián Tomčo (obaja VI. OB) obsadili 2. miesta v kategóriách poézia a próza.

 

Víťazom SRDEČNE GRATULUJEME a všetkým ostatným ďakujeme za účasť!

 

  • Shakespear's Memorial - školské kolo

 

 

V stredu 9.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare Memorial.
 

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme. Boli ste úplne skvelí a rozhodovanie o víťazoch ste porote nenormálne sťažili. Niekto však vyhrať musel.

 

Víťazi každej kategórie postupujú na krajské kolo - bližšie informácie čoskoro!

 

Kategória poézia:

(príma - sekunda)

1. miesto: Vivien Vámosová - I.OA       

Kategória poézia: 

(veľké gymnázium)
1. miesto: Elisa Neumannová - VI.OB
  2. miesto: Adam Pavlovič - I. OA     2. miesto: Tamara Pivarníková - VI. OA
  3. miesto: Matúš Bocko - I. OA     3. miesto:Marcel Buday - II. AB
         

Kategória próza: 

(príma - sekunda)

1. miesto: Laura Olexová - I.OB  

Kategória próza: 

(veľké gymnázium)

1. miesto:Kristián Tomčo - VI.OB
        2. miesto:Natália Hamadejová - III. AB
        3. miesto:Sandra Fudorová - II. AB
         

Kategória poézia: 

(tercia - kvarta)

1. miesto: Alexandra Müllerová - III.OB      
  2. miesto:Sarah Brӧstl - IV. OB      
  3. miesto:Lucia Ficeriová - IV. OA      
        Gratulujeme :)