Anglický jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2018/2019 >> Anglický jazyk ::

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obr anj Kategória 1A Kategória 1B Kategória 1C Kategória 2C1
1. Sophia Lissyová 1. Alexandra Ivasenková 1.Sarah Kay Young 1. Dáša Falisová
2. Branislav Čech 2. Emma Mitríková 2. Valent Jakub 2. Daniela Bieleschová
3. Róbert Staš 3. Rastislav Kalafus   3. Gregor Slodičák

Víťazi týchto kategórií 1A a 1B postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2019 v CVČ Domino.

Víťazi týchto kategórií 1C a 2C1 postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 13.2.2019 na FF UPJŠ.

Kategória 2A

Kategória 2B Kategória 2C2  
1.Sarah Bröstl 1.Tamara Pivarníková 1. Sandra Fudorová  
2.Lila Ha Khan 2. Michal Jarčuška 2. Richard Manica  
3. Petra Štubendeková 3. Alexander Filip 3. Júlia Jakubeková  
Víťazi týchto kategórií 2A, 2B a 2C2 postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2019 na Gymnáziu Park Mládeže.

 

 Srdečne blahoželáme!