Anglický jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Anglický jazyk ::

Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

2C1 

     Martin Sova – 1.miesto

     Lea Hricová – úspešná riešiteľka

2B

     Michal Jarčuška – 2.miesto

2A

     Branislav Gazdag – 2.miesto

1B

     Monika Horňáková – 5.miesto

Všetkým blahoželáme a Martinovi Sovovi držíme palce pri reprezentácii školy na celoslovenskom kole.

 

 

 

20.11

Dnes sa naši študenti zúčastnili regionálneho kola súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy Shakespeare's memorial. 

Chceme sa poďakovať za účasť na súťaži:

Natálii Lengovej I.OA,

Lukášovi Burdzovi I.OA,

Vivien Vámosovej IV.OA,

Soni Antošovej VII.OA,

Sandre Fudorovej V.AB.

 

V kategórii prima-sekunda sa na 3.mieste umiestnila Natália Lengová I.OA.

Blahoželáme!

 

  19.11.2019  olympiáda z ANJ

1A

Natália Lengová I.OA

Sofia Lissyová II.OA

Ema Šipošová II.OA

1B

Monika Horňáková IV.OA

Vivien Vámosová IV.OA

Róbert Stašš III.OA

Branislav Čech III.OA

2A

Branislav Gazdag VI.OA

Alexandra Mullerová VI.OB

Martina Proksová V.OA

Štefan Faško I.A

2B

Michal Jarčuška VIII.OA

Simona Kaziková III.A

Lila Ha Khan VII.OA

Olívia Kačmáriková VII.OA

2C1

Lea Hricová V.AB

Daniela Bieleschová IV.AB

Adrián Samko IV.AB

Matej Pastor II.BB

2C2

Martin Sova VI.OA

Sandra Fudorová V.AB

Richard Samuel Manica IV.AB

Júlia Jakubeková IV.AB

 

Srdečne blahoželáme!