Aplikovaná ekonómia
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Aplikovaná ekonómia ::

  • Veľtrh študentských spoločností

Dňa 21. marca 2013 sa v Bratislave konal 18. ročník celoslovenskej súťaže študentov stredoškolského vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia.

 

Veľtrhu sa konal v Avion Shopping Parku a zúčastnilo sa ho 45 študentských spoločností.

Naša študenská spoločnosť Infinity získala na tomto podujatí 2. miesto v kategórii najlepšia marketingová prezentácia.

 

 

  • Globálna podnikateľská výzva

 

Dňa 5. februára 2013 sa v bratislavskom Holiday Inn uskutočnila celoslovenská súťaž „Globálna podnikateľská výzva“.
 
Počas jedného dňa 100 študentov stredných škôl z celého Slovenska prezentovalo nápady riešiace zadaný spoločenský problém. Inovačný workshop prehĺbil rôzne schopnosti študentov. Precvičili si kreatívne myslenie, prezentačné schopnosti či prácu v tíme.
Študenti v náhodne zostavených tímoch počas 10 hodín navrhovali inteligentné riešenia pre zefektívnenie dopravy s využitím mobilných aplikácií. Vo svojich prezentáciách prihliadali na zníženie znečistenia životného prostredia a dopravných zápch v mestách. Študenti navrhli využitie solárnej energie, verejné zdieľanie áut, cyklostanice, či aplikáciu, ktorá ráno včas zobudí podľa aktuálnej dopravnej situácie.
 
Tím zložený zo študentov Martina Bariaková (Banská Bystrica), Patrik Jaška (Trnava), Štefan Munka (Bratislava), Alica Sigmundová (Košice), Milan Zmeko (Stará Turá) vyhral s prepracovaným nápadom „taxi-sharing“ prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Títo šikovní študenti postupujú do európskeho finále v Turíne.