Aplikovaná ekonómia
:: Úspechy >> Z archívu >> 2013/2014 >> Aplikovaná ekonómia ::

  • Think Big School

 

Projekt Think Big School je navrhnutý tak, aby oslovil mladých ľudí v školách (vo veku 14 až 16 rokov) so zameraním na digitálnu gramotnosť, podnikateľské zručnosti a na podporu podnikateľského myslenia. Súčasťou programu je budovať sebadôveru a podnikateľského ducha mladých ľudí, motivovať ich k vymýšľaniu nových nápadov a projektov. Projekt sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Telefonica.

 

V rámci tohto projektu, Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Telefónica O2 a Junior Achievement Česká republika, zorganizovali pre žiakov zapojených do programu Aplikovaná ekonómia, medzinárodnú súťaž Československý O2 Think Big School.

Súťaž sa uskutočnila v 3. decembra 2013 v Brne. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Katarína Soľanková, Jana Fabiánová, Miroslava Silvásiová, Jakub Ancin (III. A), Vanesa Vámosová (VII. OA).


 
 
 


 

  • Innovation&Creativity Camp

Innovation&Creativity Camp je celodenná súťaž, kde študenti počas 12 hodín pracujú na reálnom zadaní spoločnosti. Študenti súťažia v náhodne sformovaných 3 členných tímoch, kde za pomoci konzultantov, svojej kreativity a inovatívnych nápadov hľadajú vhodné riešenie nastoleného problému.
 
Tejto celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutočnila 14.11.2013 v Bratislave, sa zúčastnili Katarína Soľanková, Jakub Ancin (III. A), Vanesa Vámosová (VII. OA).
Katarína Soľanková získala so svojim tímom 3. miesto.
 
 
Fotogaléria z tejto akcie sa nachádza v galérii našej stránky.