Biológia
:: Predmety >> Biológia ::

Predmetová komisia Biológie - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

RNDr. Hajduková Mária Mgr. Handlovičová Júlia
  RNDr. Baranková Lucia

 

Súťaže, projekty, olympiády: 


 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:42:26