Biológia a Geografia
:: Predmety >> Biológia a Geografia ::

Predmetová komisia Biológie a Geografie - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

PaedDr. Píšová Iveta Mgr. Handlovičová Júlia (julia.handlovicova@gt12.sk)
 (iveta.pisova@gt12.sk) RNDr. Baranková Lucia (lucia.barankova@gt12.sk)
  RNDr. Hajduková Mária (maria.hajdukova@gt12.sk)
  RNDr. Gergeľ Čechová Miroslava (miroslava.gergelcechova@gt12.sk)
  Mgr. Malčovská Lucia (lucia.malcovska@gt12.sk)
  Mgr. Kasardová Nikola (nikola.kasardova@gt12.sk)
  Mgr. Sadloňová Alica (alica.sadlonova@gt12.sk)
  Mgr. Hroteková Lucia (md) (lucia.hrotekova@gt12.sk)
  Mgr. Sovičová Martina (md) (martina.sovicova@gt12.sk)

 

Biológia

Súťaže, projekty, olympiády: 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

Geografia 

Súťaže, projekty, olympiády:

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk