Biológia
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Biológia ::

  • OBVODNÉ KOLO MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

9. 10. 2012 sa družstvo našej školy zúčastnilo obvodného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, kde si merali sily s ostatnými súťažiacimi v disciplínach:

  • písomný test (civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pohyb v prírode, dopravná výchova, protipožiarna ochrana),
  • zdravotnícka príprava,
  • orientácia v prírode,
  • civilná ochrana,
  • hasenie malých požiarov,
  • streľba zo vzduchovej pušky.

V silnej konkurencii získali 14. miesto. K tomuto úspechu im blahoželáme.

Viac informácií o priebehu tejto súťaže nájdete na tejto linke.