CCNP

CNP - CISCO CERTIFIED NETWORK PROFESSIONAL program druhej etapy je taktiež rozdelený do štyroch ucelených – tematicky zameraných blokov.

CCNP 1: Budovanie škálovateľných sietí
 • Techniky úspory adresného priestoru
 • Pokročilá konfigurácia smerovacích protokolov EIGRP, OSPF, BGP, IS-IS
 • Optimalizácia smerovacích tabuliek
 • Multicastová komunikácia
 • Smerovanie v sieťach na báze IP protokolu verzie 6
CCNP 2: Implementácia bezpečných konvergovaných WAN sietí
 • Modely vzdialeného prístupu do siete
 • Zabezpečenie sieťovej komunikácie protokolom IPSec
 • MPLS protokol a jeho implementácie
 • Zabezpečenie sieťových zariadení
 • Implementácia systémov IDS/IPS
CCNP 3: Budovanie sietí na báze Multilayer prepínačov
 • Implementácia protokolov na detekciu slučiek (STP,RSTP,PVSTP)
 • Konfigurácia a modely prístupu do siete prostredníctvom VLAN
 • Návrh sietí využitím prvkov vysokej dostupnosti (HSRP, VRRP, GLBP)
 • Konfigurácia bezdrôtových sietí v centralizovanom a distribuovanom prostredí
CCNP 4: Optimalizácia konvergovaných sietí
 • Implementácia a modely VoIP služieb
 • Úvod do kvality služieb, model diffServ
 • AutoQos ako prvok VoIP systému
 • Implementácia škálovateľných bezdrôtových sietí v distribuovanom prostredí
Výučba je organizovaná obdobnou formou ako pri príprave CCNA - ako kombinácia troch foriem vzdelávania, na báze využívania prostriedkov a možnosti portálu http://cisco.netacad.net.
 

Certifikácia

Po absolvovaní štyroch semestrov druhej etapy programu disponuje absolvent znalosťami potrebnými pre vykonanie certifikačného testu CCNP. Certifikácia nie je súčasťou programu.