Chémia a Fyzika
:: Predmety >> Chémia a Fyzika ::

Predmetová komisia Chémie a Fyziky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Matejková Danka RNDr. Hajduková Mária (maria.hajdukova@gt12.sk)
(danka.matejkova@gt12.sk) Mgr. Kovaľová Renáta (renata.kovalova@gt12.sk)
  Mgr. Kaclíková Patrícia (patricia.kaclikova@gt12.sk)
  Mgr. Filipová Lenka (lenka.filipova@gt12.sk)

 

Chémia

Súťaže, projekty, olympiády:

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

Fyzika

Súťaže, projekty, olympiády:

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk