Chémia
:: Predmety >> Chémia ::

Predmetová komisia Chémie - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Kovaľová Renáta RNDr. Hajduková Mária

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:42:43