Dejepis
:: Predmety >> Dejepis ::

Predmetová komisia Dejepisu - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Rodáková Ingrid Mgr. Fafrák Marián
  Mgr. Szilágyiová Martina
  Mgr. Šimoňáková Alexandra
  Mgr. Šullová Viktória

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:44:19