Dejepis
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 >> Dejepis ::

 

  • Dejepisná olympiáda - školské kolo

 

Kategória C - kvarta   Kategória D - tercia
1. miesto: Tobiáš Kuba (IV. OB)           1. miesto: Filip Kmec (III. OA)
2. miesto: Adam Štelcl (IV. OA)   2. miesto: Veronika Tomčová (III. OA)
3. miesto: Branislav Gazdag (IV. OA)   3. miesto: Ema Mitríková (III. OA)
         
Kategória E - sekunda   Kategória F - príma
1. miesto: Matej Šoltés (II. OA)   1. miesto: Tamara Pribulová (I. OA)
2. miesto: Klaudia Sýkorová (II. OB)   2. miesto: Lenka Nemčíková (I. OA)
3. miesto: Sofia Čerňanová (II. OB)   3. miesto: Martin Vindiš (I. OA)