DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
:: Školské aktivity >> DofE ::

 

The Duke of Edinburgh's International Award 

 

 

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach v školskom roku 2019/2020 získalo licenciu pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, takže naši študenti majú po prvýkrát možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného programu a získať prestížnu cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). 
Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. 
 
Podrobné informácie môžete získať od vedúcich programu na našej škole: Mgr. Marek Tomášik, PhD, Mgr. Viktória Figuľová, Mgr. Miroslava Štefancová.

 

Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov.

Hlavné podmienky absolvovania sú: 

  1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu 
  2. absolvovať dobrodružnú expedíciu
  3. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

 

Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

 

The Duke of Edinburgh's International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu pravidelne vykonávajú aktivity v týchto oblastiach tak, aby splnili svoje sebou stanovené ciele. V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. 

 

Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org