EDU SCRUM
:: Školské aktivity >> EDU SCRUM ::

Gymnázium, Trebišovská 12 v Košiciach, bolo vybraté ako jedna zo škôl, kde sa bude v školskom roku 2019/020 vo vybraných triedach prostredníctvom metódy EDU SCRUM vyučovať v predmetoch informatika, biológia – programovanie Android, genetika, DNA a nanotechnológie. Uvedené témy odprednášajú odborníci z praxe. Záštitu nad celým vzdelávaním prevzalo OZ HARPÚNA.

Veríme, že realizácia projektu prispeje k skvalitneniu vzdelávania na našom gymnáziu. Viac o vzdelávaní nájdete na stránkach OZ Harpúna.