Finančná gramotnosť
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 >> Finančná gramotnosť ::

 

  • Bankomat nápadov

Cieľom súťaže je u žiakov prebudiť ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť. Žiaci pracujú v dvojčlenných tímoch a snažia sa priniesť vlastné riešenie na zadanú tému.
Dve družstvá z našej školy v zložení Morochovičová Radka, Rafaelová Sofia (VI.OA) a Kollárová Lenka, Najmiková Marianna Jessica (III.AB) (viac) postúpili do finále tejto súťaže, ktoré sa bude konať 2.5.2018 v Bratislave.
Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Finančná olympiáda

celoslovenská súťaž Nadácie Partners – december 2016
Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Generácia Euro

Súťaž pre študentov Generácia €uro je súťaž o menovej politike organizovaná na národnej úrovni vo viacerých krajinách eurozóny. Môžu sa na nej zúčastniť všetci študenti stredných škôl vo veku 16 až 20 rokov. Konkrétny vek závisí od školského systému v danej krajine.

Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Rescue Puppies   zbierka pre psí útulok